KBT - kognitiv beteendeterapi

Vi ingår i Vårdval Psykoterapi och erbjuder både KBT kort och KBT lång. Detta kräver remiss från din vårdcentralsläkare. Då finns möjlighet till upp till 25 samtal, och högkostnadsskydd gäller. För mer information se 1177.se.

Du som redan har en pågående kontakt hos oss kan själv avboka och omboka tider genom att logga in på 1177.se.

Om du mår psykiskt dåligt, är nedstämd, känner ångest, press eller befinner dig i en krissituation kan du få hjälp av våra psykologer på Brahehälsan. Vi erbjuder så kallad KBT, som står för kognitiv beteendeterapi. Det är en psykologisk behandling som innebär att du får hjälp att handskas med dina problem och ditt liv på ett bättre sätt. Behandlingen fokuserar på att kartlägga tankar, känslor och hur och om de påverkar ditt beteende. Tillsammans skapas mål med behandlingen och vad man vill uppnå. Behandlingen baseras på ett samarbete mellan patient och psykolog, är strukturerad och handlingsorienterad. Mellan sessionerna får du ofta en hemuppgift.

Kontakta din läkare för att få en remiss. 

Välkommen!

Information till patienter
Ålder: Vi tar emot patienter som är 16 år eller äldre.
Remisskrav: Ja.