Astma-/allergi-/KOL-mottagning

Vi erbjuder:

  • Lungfunktionsmätning (spirometri) för utredning och uppföljning av KOL och astma
  • PEF-mätning
  • Allergiutredning
  • Rökstoppsinformation

Sjuksköterska: Camilla Ärlig