Laser

Vi kan erbjuda behandling och smärtlindring i olika former. Bl.a. herpesblåsor, förkylningsblåsor, inflammationer runt visdomständer, protesskav med mera. Vi använder även laser vid enklare kirurgi för att minska blödningsrisken och korta ned läkningstiden.