Basprogrammet

Hembesök/Inskrivning

Enl. överenskommelse.Ring och boka tid.

1 Vecka

Börja ge D-vitaminer, 5 droppar dagligen

Vikt och längdmätning efter behov 

4 veckor

Läkarbesök på BVC. Hälsokontroll och utvecklingsbedömning

2 månader 

Rotavirusvaccination 1 och utvecklingsbedömning. Mammasamtal

3 månader

Grundvaccination 1 (difteri, stelkramp, kikhosta, polio och HIB (hjärnhinne- och struplocksinflammation) pneumokocker samt Hepatit B + Rotavirusvaccination 2

3-5 månader

Partnersamtal

5 månader

Grundvaccination 2 ,som vid Grundvaccination 1

6 månader

Läkarbesök på BVC. Hälsokontroll och utvecklingsbedömning

8 månader

Hälsokontroll och utvecklingsbedömning

10-12 månader

Läkarbesök på BVC. Hälsokontroll och utvecklingsbedömning.

12 månader

 Grundvaccination 3

18 månader

Utvecklingsbedömning med vikt och längdkontroll. Vaccination mot  mässling, påssjuka och röda hund.

3 år

Utveckling, tal och språkbedömning.Vikt och längdkontroll.

4 år

Utvecklingsbedömning, syn och hörselundersökning samt vikt och  längdkontroll.

5 år

Utvecklingsbedömning,synundersökning, vikt- och längdkontroll.  Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och poliovaccin. Sammanfattning inför skolstart.