Vår verksamhet

Hos oss finns familjeläkare, distrikssköterska, dietist och BVC. Vi har nära sammarbete med mödravårdcentral och barnmorskemottagning i närheten.

Hos oss träffar du

Läkare

  • Tomasz Drescik
  • Ulf Löwencrantz(verksamhetschef)
  • Anna-Karin Eek
  • Jonas Tilly

 

Astma/Kol-sköterska, diabetessköterska, demenssköterska.

Vi erbjuder inkontinensutredning, tobaksavvänjning

Lab/undersköterska

BVC-sköterska

Kurator

Dietist

Sekreterare