Distriktssköterska

Du kan besöka distriktssköterska för
  • Omläggning av sår
  • Blodtryckskontroller
  • Hudutslag
  • Injektioner
  • Suturtagning
  • Kost- och hälsorådgivning
  • Inkontinenshjälpmedel
  • Diabeteskontroller
  • Vaccinationer

Boka besök
Via sjuksköterska - 0221-376070

Drop in mottagning må - fre 8-9, 9.30-11.00
Efter bedömning ev vidarebokning till läkare vid behov.

Bokad mottagning
Eftermiddagar efter tidsbeställning.

Distriktssköterskor

Alica Djidic

Lena Berg

Ann-Britt Hallman

Sandra Viklund

Ida Tilly BVC


0221-376070

Besök hos sköterska kostar 140 kr, ungdom under 20 år gratis.

Frikort gäller.