Vaccinationer

Du kan få hjälp med 

  • Råd och vaccinationer inför utlandsresor
  • Influensa- och pneumokockvaccinering
  • Stelkrampsvaccinering
  • Fästingvaccin (TBE)
  • Polio

Nedsanstående priser är inklusive 150 kr/injektion.

Vaccination
Epaxal eller Havrix - 360 kr
Twinrix Barn - 420 kr
Twinrix Vuxna  - 510 kr
Tetanus - 369 Kr
Polio - 350 kr
TBE-vaccin, barn - 360 kr, vuxen 368kr
Influensavaccin - 227 kr
Pneumokockvaccin - 395 kr

Gula febern och andra vaccinationer kan du få via infektionsklinikens vaccinationsmottagning.