Psykisk ohälsa

Cedermodellen vid psykisk ohälsa

Cederkliniken arbetar för hög tillgänglighet i syfte att snabt kunna hjälpa dig drabbats av psykisk ohälsa. Målet med Cedermodellen är att du så snabbt som möjligt skall få ökade kunskaper om vad du själv kan göra för att må bättre.

Informationsträff

Du som drabbats av psykisk ohälsa är välkommen till informationsträff där du får möta delar av vårt psykosociala rehabteam som berättar om psykisk ohälsa, förmedlar råd om hur du kan förbättra ditt mående samt informerar om de behandlingsprogram vi erbjuder.

Informationsträffen är kostnadsfri och du behöver inte anmäla dig eller boka tid. Ditt besök på informationsträffarna journalförs. Du är varmt välkommen att ta med en vän eller anhörig!

Plats: Cederklinikens undervisningsrum, direkt till höger i huvudentrén.
Tid: Varje Måndag 15.30 - 16.30.

Rådgivande samtal

För dig som deltagit i informationsmötet och gjort ett aktivt försök att må bättre på egen hand men ändå behöver mer hjälp finns det möjlighet att träffa samtalsterapeut för ett rådgivande samtal. Målet med det rådgivande samtalet är att du skall få en individuell handlingsplan för hur du skall arbeta vidare med ditt psykiska mående. Finns det behov av läkarkontakt så ombesörjer våra terapeuter det.

Telefonrådgivning vid psykisk ohälsa
Om du önskar hjälp med psykisk ohälsa är du välkommen att kontakta vår rådgivning.