Provtagning COVID-19

Vi stänger vår drop-in mottagning för vårdpersonal med befarad COVID-smitta 23/12. Efter detta hänvisar vi till egenprovtagning i Region Norrbottens regi, var god se deras hemsida för information.