Kostnad och betalning

Vad kostar ett besök?
Chatt är kostnadsfri, vi får heller ingen ersättning för chatt utan det likställs med ett telefonsamtal. Videobesök via MittPTJ kostar 300 kr enligt region norrbottens prislista.

Hur betalar jag?
Efter ett genomfört videobesök får du en faktura direkt i chatten.

Gäller högkostnadsskydd och frikort?
Ja, högkostnadsskydd och frikort gäller för digitala tjänster hos oss. 

Hur registreras patientavgiften på mitt frikort?
Inom Region Norrbotten sker frikortsregistrering digitalt direkt i journalsystemet..

Kontakt
Vänd dig till vårdcentralen om du har frågor eller synpunkter på tjänsten gällande betalning.