Nyheter

Provtagning för COVID-19 

Cederkliniken erbjuder Drop-In provtaging för COVID-19 avseende pågående infektion. Läs mer på vår COVID-19 sida

 

Cederkliniken förskriver inte längre vissa hostmediciner

Från och med mars 2020 har Cederkliniken fattat beslut att vi inte längre förskriver vissa hostmediciner. Det rör sig om preparaten Cocillana-Etyfin samt Lepheton. Dessa hostmediciner har i princip inget vetenskapligt stöd för att ha effekt mot hosta och innehåller den narkotikaklassade substansen Etylmorfin. Preparaten har rapporterats användas i missbrukssyfte och det finns även dödsfall rapporterade relaterade till dessa preparat.

Vi hänvisar dig med rethosta att använda recepfri hostmedicin, vi rekommenderar preparatet Theracough i första hand men apoteket kan också ge goda råd i den frågan. 

Cederkliniken har startat digifysisk vårdcentral!

Länk till inloggningen hittar du här. Mer information under fliken Mitt PTJ.

Reportage från SVT om nätläkares kostnader

Här hittar du ett bra och klargörande inslag från SVT Örebro (gäller dock hela landet) om hur kostnader för nätläkare fungerar.

Kostnaderna för nätläkare ökar hela tiden och i Norrbotten är det din vårdcentral som står för kostnaden för digitala läkarbesök. Det innebär att din vårdcentral får betala 400-650 kronor varje gång du kontaktar nätläkare för dig eller ditt barn.

Cederkliniken avråder från kontakt med nätläkare - vänd dig till 1177 om du behöver råd om vård när vi har stängt!

Information om vaccination mot lunginflammation (pneumokockvaccination).

Sjukvården i Region Norrbotten erbjuder avgiftsfri vaccination mot Pneumokocker för vissa riskgrupper (se nedan). Du som ingår i riskgrupp är välkommen att höra av dig och boka tid för vaccinering. Periodvis erbjuder vi även Drop-In för vaccination.

Om Pneumokocker:

Pneumokocker kan orsaka olika sjukdomstillstånd såsom bihåle- och öronin- flammation, men kan även ge allvarligare infektioner och är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Det finns stöd för att pneumokockvaccination ger ett gott skydd mot djup livshotande infektion (upp till 75 procent skydd) och ett visst skydd (drygt 40 procent) mot lunginflammation orsakade av de pneumokocker som ingår i vaccinet.

De grupper som erbjuds gratis vaccination är:

  • Personer som är 65 år eller äldre, oavsett hälsotillstånd
  • Patienter med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, diabetes mellitus, faktisk eller funktionell avsaknad av mjälte, kroniskt alkohol- missbruk, likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen, cochleaimplantat samt tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Personer som har nära kontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Information om PSA-provtagning

Det förekommer av och till uppgifter/uppmaningar i media om att alla män i en viss ålder bör kontrollera sitt PSA (blodprov avseende prostatan).

Provet är tyvärr inte exakt och är därför ofta svårtolkat. Det finns i nuläget ingen nationell rekommendation som anger att alla män bör kontrollera sitt PSA. Socialstyrelsen skriver i de senaste rekommendationerna:

"Den största nackdelen med screening med PSA-prov är att många män skulle riskera att diagnostiseras och behandlas, trots att deras cancer aldrig skulle ha utvecklats till någon allvarlig sjukdom. En svensk studie visar att det på 14 års sikt är mer än tio gånger så många män som överdiagnostiseras med en icke dödlig prostatacancer, än som undviker död på grund av screeningen. De flesta som behandlas drabbas av erektionsproblem. Urinläckage och ändtarmsbesvär är andra vanliga, bestående biverkningar som kan påverka livskvaliteten mycket." Länk till mer information på socialstyrelsen hemsida.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Socialstyrelsen inte avråder från PSA-testning generellt. Män som önskar få ett PSA-prov bör få få information om provets för- och nackdelar. Socialstyrelsen har tagit fram en bra och informativ broschyr om för- och nackdelar med PSA-provtagning. Cederkliniken rekommenderar att alla män som överväger att kontrollera sitt PSA tar del av den informationen. Du kan ladda ner broschyren här