Mobil hemsjukvård

Få hjälp hemma!

Nu har vi ökat vår förmåga att hjälpa våra patienter där de bor och detta gäller främst den som pga rörelsehinder eller sjukdom inte kan ta sig till vårdcentralen. Våra läkare och sköterskor kan alltså göra hembesök för både provtagning, undersökning och behandling. De som tidigare haft denna tjänst från Mobila Vårdteamet och haft möjlighet att kontakta teamet direkt, kan även fortsättningsvis göra detta men på nytt telefonnummer 073-699 74 63 kl 8-9. I övriga fall hänvisar vi till vår växel för kontakt, 0522-39280.

Hemsjukvårdsläkare är Njål Stendal och hemsjukvårdssköterska är Linnea Larsson. Även annan personal från vårdcentralen utför hembesök och till allas hjälp finns både elbil och cykel.