Sjuksköterskor

På sköterskemottagningen hjälper vi med vaccinationer, ordinerade behandlingar, småskador, infektioner, såromläggningar och mycket annat. Mottagningar finns för barn, diabetes, astma/KOL, hjärta/kärl samt livsstil inklusive rökavvänjning. Vi är även aktiva i den mobila hemsjukvården (se egen flik på hemsidan).

Tidbokning via telefon eller Mitt PTJ, se separat flik.

Telefon 0522-392 80

Anna Jacobsson
Distriktssköterska, BVC

Annette Johansson
Mottagningssköterska, diabetesmottagning

Ann-Louise Holm
Mottagningssköterska, vårdsamordnare psykisk ohälsa

Linnea Larsson
Äldresjuksköterska, mobil hemsjukård

Madeleine Andersson
Distriktssköterska, astma/KOL-mottagning 

Margareta Axelsson
Mottagningssköterska

Sara Klomp
Distriktssköterska 

Sofia Lundberg
Mottagningssköterska, diabetesmottagning

Sara Sjöholm
Distriktssköterska, BVC

Annika Munk, Emma Andersson och Sofie Karlsson 
Undersköterskor. Laboratorium, hembesök, omläggningar mm