Rehab-koordinator

Rehabkoordinatorn hjälper till i kontakten mellan vårdgivare, arbetsgivare och försäkringskassan när det behövs för att så fort som möjligt få rätt utredning eller komma tillbaka i arbete efter sjukdom.

Madelene Danielsson