Start

Välkommen till Centrumpraktiken Kungälv

 

Sedan 2001 har vi drivit vårdcentral med ambitionen att erbjuda riktigt bra primärvård till hela Kungälv med omnejd.

Aktuellt

 

(Uppdaterat 210923)

INFLUENSAVACCINATION

Årets influensavaccinering inleds 9/11. Mer information om detta kommer här närmare startdatum.

 

VACCINATION MOT COVID-19

FÖR NÄRVARANDE FINNS INGEN WEBBTIDBOK FÖR VACCINATION MOT COVID-19. DU SOM REDAN HAR EN BOKAD TID HOS OSS ÄR VÄLKOMMEN SOM PLANERAT.

IBLAND FINNS TIDER ATT BOKA FÖR SÅVÄL DOS 1 SOM DOS 2 PGA AVBOKNINGAR. KONTAKTA OSS, HELST I MITT PTJ, FÖR ATT BOKA EN SÅDAN TID.

LÖRDAG 2/10 DELTAR VI I DEN STORA VACCINATIONSDAGEN OCH DET KOMMER VARA MÖJLIGT ATT VACCINERAS PÅ DROPIN-MOTTAGNING HOS OSS. DETALJER OM DETTA KOMMER INOM KORT.

Nu vaccinerar vi dig som är född 2005 och tidigare. Du behöver inte ha fyllt 16 år. Du som inte fyllt 18 år bör ha med dig en samtyckesblanketten som du hittar här. Blanketten ska vara undertecknad av båda vårdnadshavare. Har du ingen blankett, kan du ändå bli vaccinerad efter en enkel mognadsbedömning på plats.

Vaccinationen sker i husets bottenplan, där det tidigare fanns en rörbutik. Följ skyltningen. Du ska inte komma upp till vårdcentralen på plan 3.

När det blir din tur att vaccineras, ta gärna med ifylld utskrift av denna hälsodeklaration.

Om du medicinerar med blodförtunnande medicin, se viktig instruktion under fliken "Information" inför vaccinationen. Patienter som tidigare pga svår allergisk reaktion behövt söka sjukhusvård, ska vaccineras på den vårdcentral där de är listade. Kontakta din vårdcentral innan bokning.

Information om faser, prioritering och riskgrupper, hittar du i denna länk: Information vaccination mot covid-19.

Vår personal har ingen ytterligare information, varför vi vädjar till er att inte ringa oss med frågor om detta.

För allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland kan du ringa den regionala telefontjänsten på 010-4739430. Öppet 7-16.
Numret kan inte användas för tidsbokning eller för medicinska frågor.

Du har möjlighet att beställa sjukresetaxi för att vaccinera dig mot Covid-19 (inget intyg krävs). Kostnaden för att resa med sjukresetaxi är egenavgiften 80 kronor per enkel resa. Alla resor med sjukresetaxi beställs via Kund- och resetjänst, telefon 020 - 91 90 90. Det skall uppges vid bokning att det gäller en vaccinationsresa för covid-19. Läs mer på 1177.se...

Vi utfärdar intyg på engelska om genomgången covid-infektion eller vaccination, förutsatt att det är vi som tagit prov för infektionen eller vaccinerat. Vi kan inte garantera att intyget accepteras av alla instanser, då reglerna för intyg skiljer sig mycket mellan olika länder. Intyget kostar 440 kr.

Testning för reseintyg (pågående infektion) görs inte av vårdcentralen, utan av privata aktörer enligt denna länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/testning-for-reseintyg/

 

Håll utkik här på hemsidan, som alltid innehåller aktuell information om vaccination hos oss. Vi uppdaterar så snart vi vet mer! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från och med nu behöver munskydd användas endast av personal i patientnära vård- och omsorgsarbete.  Allmän användning av munskydd i alla vårdlokaler hos såväl personal, besökare som patienter/brukare bedöms inte längre nödvändig.

Ta bara med anhörig om det är helt nödvändigt, då vi pga pandemin är angelägna om att begränsa antalet personer på mottagningen.

Tack för att du hjälper oss minska smittrisken!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVTAGNING PÅGÅENDE COVIDINFEKTION 

Vanligt symtom vid covid-19 är: feber, torrhosta, trötthet, dyspné och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. Personer med dessa symtom av mild karaktär kan ha behov av provtagning. Detta för att minska smittspridningen i befolkningen och möjliggöra tidigare återgång i arbete.

Provtagningen sker på drop-in varje vardag, kl 8:15-9:15 genom att egentester lämnas ut på vår infektionsmottagning på husets baksida på gatuplanet. Inlämning av egentester är möjligt fram till 11:30. Tänk på att klä dig efter väder, då väntan sker utomhus för att minska smittrisken i kön! Du ska inte komma upp till vårdcentralen!

Alla patienter är välkomna för provtagning oavsett var du är listad. Barn från förskoleklass och äldre. Yngre barn endast efter särskild läkarbedömning eller om de har haft känd exponering för Covid-19 smitta och ingår i smittspårningen.

Provtagningen är kostnadsfri.

Provsvar efter egentest lämnas som sms och kräver bank-id. Svaren lämnas inom några dagar. Svaret kan komma även under helgdagar. All analys sker vid externa lab.

 

Mer information finns under fliken Information.

 

PROVTAGNING COVID-19-ANTIKROPPAR

Välkommen under vårt labs öppettider för provtagning. Du behover då ha varit symtomfri från misstänkt infektion i minst 3 veckor och >18 år. Provtagning kostar 550 kr.  Läs mer om hur du tolkar ditt provsvar... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppen mottagning stängt tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att boka en tid hos oss via Mitt PTJ eller på telefon 0303-209300.


Har du allmänna frågor som rör viruset covid-19, var god ring 113 13.

Här finns svar på frågor om det covid-19 och det aktuella läget: Läs mer här