Start

Välkommen till Centrumpraktiken Kungälv

Varmt välkommen till Centrumpraktiken! Sedan 2001 har vi drivit vårdcentral med ambitionen att erbjuda riktigt bra primärvård till hela Kungälv med omnejd.

Pandemiläget innebär en stor utmaning för oss alla och inte minst för oss i vården. Vi prioriterar i vår verksamhet för att i första hand finnas till hands för dem som behöver oss mest; riskgrupper och akut sjuka. Tyvärr kan det innebära längre väntetider för övriga ärenden, både för besök, i telefon och digitalt. Vi hoppas på din förståelse! Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig så snart som det är möjligt!

Aktuellt

I enlighet med senaste direktiv från regionen delar vi ut ett munskydd till dig, som besöker någon av våra mottagningar. Munskyddet ska vara på under hela besöket hos oss. Tack för att du hjälper oss minska smittrisken!

VACCINATION MOT COVID-19

Vi hoppas kunna komma igång med vaccination mot covid-19 de närmsta veckorna.

Första patientgrupp som kommer att erbjudas vaccination är:

Vuxna som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

När vi säkerställt tillgång på vaccin, kommer det att finnas en webbtidbok här på hemsidan för aktuell riskgrupp. Man kommer också kunna boka tid på telefon. Kommunen kommer att skicka ett brev till berörda personer med information. Ingen kallelse går ut från vårdcentralen.

Övriga patienter kommer senare att erbjudas vaccination enligt den prioritering som framgår av länken nedan.

Man kan inte sätta upp sig på väntelista eller boka hembesök för covid-vaccination i nuläget.

Mer information, t ex om prioritering och riskgrupper, hittar du i denna länk: Information vaccination mot covid-19. Vår personal har ingen ytterligare information.

Håll utkik här på hemsidan. Vi uppdaterar så snart vi vet mer!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROVTAGNING PÅGÅENDE COVIDINFEKTION (PCR)

Vanligt symtom vid covid-19 är: feber, torrhosta, trötthet, dyspné och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. Personer med dessa symtom av mild karaktär kan ha behov av provtagning. Detta för att minska smittspridningen i befolkningen och möjliggöra tidigare återgång i arbete.

Prov kan tas först efter att man haft symtom i minst ett dygn.

Provtagningen sker på drop-in varje vardag, kl 9:00-11:30.
Provet tas vid vår infektionsmottagning på husets baksida på gatuplanet. Egentest och provtagning av personal beroende på tillgång av testmaterial. Tänk på att klä dig varmt, då väntan sker utomhus för att minska smittrisken i kön! Du ska inte komma upp till vårdcentralen!

Alla patienter är välkomna för provtagning oavsett var du är listad. Barn från förskoleklass och äldre. Yngre barn endast efter särskild läkarbedömning.

Provtagningen är kostnadsfri.

Då tillgången på lab-material är begränsad i regionen, kan vi bara ta ett begränsat antal prover varje dag. Vi beklagar att vi inte kan hjälpa alla sökande varje dag, utan ibland får hänvisa till nästa vardags provtagningstillfälle.

Testning för reseintyg görs inte av vårdcentralen, utan av privata aktörer enligt bifogad länk Reseintyg.

Mer information finns under fliken Information.

 

PROVTAGNING COVID-19-ANTIKROPPAR
Vi erbjuder antikroppstestning för Covid-19 för alla patienter >18 år.

Välkommen att testa dina antikroppar på drop-in till vårt lab med öppettider:
Måndag - torsdag kl 8-16. Fredag kl 8-12.

Provtagningen kostar 160 kronor och ingår inte i frikort, eftersom det räknas som hälsovård. Vi välkomnar alla, oavsett var du är listad. Personal inom kommunal hälso- och sjukvård eller omsorg testas avgiftsfritt. Medtag legitimation och namnskylt eller annat yrkesbevis.

För att ta provet ska du ha varit symtomfri i minst tre veckor. Provtagning sker genom blodprov i armen på vårt lab på vårdcentralen på plan 3.

Svaret får du via vår digitala tjänst Mitt PTJ. Guide för att tolka svaret finns här: GUIDE

Välkommen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppen mottagning stängt tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att boka en tid hos oss via Mitt PTJ eller på telefon 0303-209300.


Har du allmänna frågor som rör viruset covid-19, var god ring 113 13.

Här finns svar på frågor om det nya viruset och det aktuella läget: Läs mer här