Start

Välkommen till Centrumpraktiken Kungälv

Varmt välkommen till Centrumpraktiken! Sedan 2001 har vi drivit vårdcentral med ambitionen att erbjuda riktigt bra primärvård till hela Kungälv med omnejd.

Pandemiläget innebär en stor utmaning för oss alla och inte minst för oss i vården. Vi prioriterar i vår verksamhet för att i första hand finnas till hands för dem som behöver oss mest; riskgrupper och akut sjuka. Tyvärr kan det innebära längre väntetider för övriga ärenden, både för besök, i telefon och digitalt. Vi hoppas på din förståelse! Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig så snart som det är möjligt!

Aktuellt

Torsdag 26/11 stänger vårdcentralen klockan 11:00 pga utbildningsdag. Provtagning drop-in på bottenvåningen är öppen som vanligt 9:00-11:30.
För akuta ärenden hänvisar vi till Älvpraktiken på Nordmannatorget.
Ring 0303-40 47 00. Välkommen åter 27/11.

INFLUENSAVACCINATION 2020

Tyvärr har vi nu slut på influensavaccin. Det går därmed inte att boka tid för vaccination mot influensa. Vaccinet är restnoterat i hela regionen. Vi återkommer här så snart vi får in nya doser.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVTAGNING PÅGÅENDE COVID-INFEKTION (PCR)
Västra Götalandsregionen har gett vårdcentralerna i uppdrag att utöka provtagningen för pågående infektion med Covid-19 (PCR).

Vanligt symtom vid covid-19 är: feber, torrhosta, trötthet, dyspné och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. Personer med dessa symtom av mild karaktär kan ha behov av provtagning. Detta för att minska smittspridningen i befolkningen och möjliggöra tidigare återgång i arbete.

Prov kan tas först efter att man haft symtom i minst ett dygn.

Provtagningen sker på drop-in varje vardag, kl 9:00-11:30.
Provet tas vid vår infektionsmottagning på husets baksida på gatuplanet. Egentest och provtagning av personal beroende på tillgång av testmaterial. Tänk på att klä dig varmt, då väntan sker utomhus för att minska smittrisken i kön! Du ska inte komma upp till vårdcentralen!

Alla patienter är välkomna för provtagning oavsett var du är listad. Barn från förskoleklass och äldre. Yngre barn endast efter särskild läkarbedömning.

Provtagningen är kostnadsfri.

Då tillgången på lab-material är begränsad i regionen, kan vi bara ta ett begränsat antal prover varje dag. Vi beklagar att vi inte kan hjälpa alla sökande varje dag, utan ibland får hänvisa till nästa vardags provtagningstillfälle.

Mer information finns under fliken Information.

 

PROVTAGNING COVID-19-ANTIKROPPAR
Vi erbjuder antikroppstestning för Covid-19 för alla patienter >18 år.

Välkommen att testa dina antikroppar på drop-in till vårt lab med öppettider:
Måndag - torsdag kl 8-16. Fredag kl 8-12.

Provtagningen kostar 160 kronor och ingår inte i frikort, eftersom det räknas som hälsovård. Vi välkomnar alla, oavsett var du är listad. Personal inom kommunal hälso- och sjukvård eller omsorg testas avgiftsfritt. Medtag legitimation och namnskylt eller annat yrkesbevis.

För att ta provet ska du ha varit symtomfri i minst tre veckor. Provtagning sker genom blodprov i armen på vårt lab på vårdcentralen på plan 3.

Svaret får du via vår digitala tjänst Mitt PTJ. Guide för att tolka svaret finns här: GUIDE

Välkommen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppen mottagning stängt tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att boka en tid hos oss via Mitt PTJ eller på telefon 0303-209300.


Har du allmänna frågor som rör viruset covid-19, var god ring 113 13.

Här finns svar på frågor om det nya viruset och det aktuella läget: Läs mer här