Start

Välkommen till Centrumpraktiken Kungälv

Sedan 2001 har vi drivit vårdcentral med ambitionen att erbjuda riktigt bra primärvård till hela Kungälv med omnejd.

Pandemin innebär en stor utmaning för oss alla och inte minst för oss i vården. Vi prioriterar i vår verksamhet för att i första hand finnas till hands för dem som behöver oss mest; riskgrupper och akut sjuka. Tyvärr kan det innebära längre väntetider för övriga ärenden, både för besök, i telefon och digitalt. Vi hoppas på din förståelse! Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig så snart som det är möjligt!

Aktuellt

 

VACCINATION MOT COVID-19

(Uppdaterat 210506)

TYVÄRR ÄR ALLA TIDER NU BOKADE. VI ÅTERKOMMER HÄR DÅ VI FÅTT BESKED OM NY LEVERANS.

Nu vaccinerar vi dig som är född 1966 och tidigare, oavsett var du nu är listad.

Vaccinationen sker i husets bottenplan, där det tidigare fanns en rörbutik. Följ skyltningen. Du ska inte komma upp till vårdcentralen på plan 3.

Du som är född 1966 eller tidigare kan boka tid för vaccination på denna webbtidbok. med Pfizer/BioNTechs eller Modernas vaccin. Dessa är likvärdiga vacciner. Du kan inte välja tillverkare. 
=> Välj besökstyp Covid-19 vaccination.
=> Gör urval på önskad tid & datum. (11/5-12/5)
=> Markera önskad tid, scrolla nedåt på sidan för att fylla i uppgifter och spara din bokning.
=> Finns det inga tider att boka är vaccindoserna för tillfället slut.
=> För att ändra eller avboka din tid ring vårdcentralen.

Personer födda efter 1966 avbokas utan undantag. Vi fyller på med nya tider så snart vi vet att det finns vaccin att ge. Detta vet vi tyvärr som regel med kort varsel från leverantören.

 Det går inte att välja ett specifikt covid-19-vaccin. Alla vacciner vi använder är godkända av Läkemedelsverket. Tackar du nej till erbjuden vaccination, får du själv återkomma och boka tid vid ett annat tillfälle.

Vid din första dos vaccin får du en bokad tid för andra dosen. Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv om dosintervall.

När det blir din tur att vaccineras, ta gärna med ifylld utskrift av denna hälsodeklaration.

Om du medicinerar med blodförtunnande medicin, se viktig instruktion under fliken "Information" inför vaccinationen. Patienter som tidigare pga svår allergisk reaktion behövt söka sjukhusvård, ska vaccineras på den vårdcentral där de är listade. Kontakta din vårdcentral innan bokning.

Information om faser, prioritering och riskgrupper, hittar du i denna länk: Information vaccination mot covid-19.

Vår personal har ingen ytterligare information, varför vi vädjar till er att inte ringa oss med frågor om detta.

För allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland kan du ringa den nya regionala telefontjänsten på 010-4739430. Öppet 7-16.
Numret kan inte användas för tidsbokning eller för medicinska frågor.

Du har möjlighet att beställa sjukresetaxi för att vaccinera dig mot Covid-19 (inget intyg krävs). Kostnaden för att resa med sjukresetaxi är egenavgiften 80 kronor per enkel resa. Alla resor med sjukresetaxi beställs via Kund- och resetjänst, telefon 020 - 91 90 90. Det skall uppges vid bokning att det gäller en vaccinationsresa för covid-19. Läs mer på 1177.se...

Håll utkik här på hemsidan, som alltid innehåller aktuell information om vaccination hos oss. Vi uppdaterar så snart vi vet mer!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

I enlighet med senaste direktiv från regionen delar vi ut ett munskydd till dig, som besöker någon av våra mottagningar. Munskyddet ska vara på under hela besöket hos oss.

Ta bara med anhörig om det är helt nödvändigt, då vi pga pandemin är angelägna om att begränsa antalet personer på mottagningen.

Tack för att du hjälper oss minska smittrisken!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVTAGNING PÅGÅENDE COVIDINFEKTION 

Vanligt symtom vid covid-19 är: feber, torrhosta, trötthet, dyspné och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. Personer med dessa symtom av mild karaktär kan ha behov av provtagning. Detta för att minska smittspridningen i befolkningen och möjliggöra tidigare återgång i arbete.

Provtagningen sker på drop-in varje vardag, kl 9:00-11:30 genom att egentester lämnas ut på vår infektionsmottagning på husets baksida på gatuplanet. Tänk på att klä dig varmt, då väntan sker utomhus för att minska smittrisken i kön! Du ska inte komma upp till vårdcentralen!

Alla patienter är välkomna för provtagning oavsett var du är listad. Barn från förskoleklass och äldre. Yngre barn endast efter särskild läkarbedömning eller om de har haft känd exponering för Covid-19 smitta och ingår i smittspårningen.

Provtagningen är kostnadsfri.

Testning för reseintyg görs inte av vårdcentralen, utan av privata aktörer enligt bifogad länk Reseintyg.

Mer information finns under fliken Information.

 

PROVTAGNING COVID-19-ANTIKROPPAR

1/4 -21 upphörde subventionen för provtagning för antikroppar. Ny kostnad är 550 kr. Välkommen under vårt labs öppettider för provtagning. Du behover då ha varit symtomfri från misstänkt infektion i minst 3 veckor och >18 år. Läs mer om hur du tolkar ditt provsvar... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppen mottagning stängt tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att boka en tid hos oss via Mitt PTJ eller på telefon 0303-209300.


Har du allmänna frågor som rör viruset covid-19, var god ring 113 13.

Här finns svar på frågor om det nya viruset och det aktuella läget: Läs mer här