Start

Välkommen till Centrumpraktiken Kungälv

Varmt välkommen till Centrumpraktiken! Sedan 2001 har vi drivit vårdcentral med ambitionen att erbjuda riktigt bra primärvård till hela Kungälv med omnejd.

Aktuellt

UTÖKAD PROVTAGNING COVID-19
Västra Götalandsregionen har gett vårdcentralerna i uppdrag att utöka provtagningen för pågående infektion med Covid-19 (PCR).
Vanligt symtom vid covid-19 är: feber, torrhosta, trötthet, dyspné och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. Personer med dessa symtom av mild karaktär kan ha behov av provtagning. Detta för att minska smittspridningen i befolkningen och möjliggöra tidigare återgång i arbete.

Prov kan tas först efter att man haft symtom i minst ett dygn.

Provtagningen sker på drop-in varje vardag 14-15.
Provet tas vid vår infektionsmottagning på husets baksida på gatuplanet. Du ska inte komma upp till vårdcentralen!
Du är välkommen för provtagning oavsett var du är listad.

Drop-in endast för patienter som fyllt 16 år. Yngre patienter endast efter särskild läkarbedömning.

Provtagningen är kostnadsfri.

Mer information finns under fliken Information.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppen mottagning stängt tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att boka en tid hos oss via PTJ 24 eller på telefon 0303-209300.


Har du allmänna frågor som rör viruset covid-19, var god ring 113 13.

Här finns svar på frågor om det nya viruset och det aktuella läget: Läs mer här