Start

Välkommen till Centrumpraktiken Kungälv

 

Sedan 2001 har vi drivit vårdcentral med ambitionen att erbjuda riktigt bra primärvård till hela Kungälv med omnejd.

Aktuellt

 

VACCINATION MOT COVID-19

(Uppdaterat 210618) 


ALLA TIDER ÄR JUST NU BOKADE.

I VÄNTAN PÅ BESKED OM NÄSTA LEVERANS AV VACCIN FÅR VI HÄNVISA TILL 1177.SE FÖR INSTRUKTIONER OM HUR DU BOKAR TID HOS ANDRA VACCINATÖRER.

 

 Nu vaccinerar vi dig som är född 1976 och tidigare, eller dig som fyllt 18 år och tillhör någon av dessa riskgrupper:

Kronisk hjärt-och kärlsjukdom, inklusive högt blodtryck eller tidigare stroke

Diabetes

KOL eller svår astma

Nedsatt lungfunktion eller försämrad förmåga att hosta. Till exempel pga extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionsförhinder.

Kronisk lever-eller njursvikt

Sjukdom som ger kraftigt nedsatt immunförsvar

Downs syndrom

Gravid i vecka 12 eller senare och beslut från MVC att du tillhör riskgrupp

Bokningen sker som sk förtroendebokning, vilket innebär att vi litar på din egna bedömning att du tillhör någon av ovanstående riskgrupper och därmed ska få din vaccination före andra människor i din ålder.

Du som är född 1976 eller tidigare eller tillhör riskgrupperna ovan kan boka tid för vaccination på denna webbtidbok. med Pfizer/BioNTechs vaccin. 

=> Välj besökstyp Covid-19 vaccination.
=> Gör urval på önskad tid & datum. 
=> Markera önskad tid, scrolla nedåt på sidan för att fylla i uppgifter och spara din bokning.
=> Finns det inga tider att boka är vaccindoserna för tillfället slut.
=> För att ändra eller avboka din tid ring vårdcentralen, 0303-209300.

Om du efter bokningen får en bekräftelse i webbokningen, är din tid bokad. Ibland kommer tyvärr inte bekräftelse på mail av orsaker vi inte råder över.

Personer som inte fyllt 18 år avbokas utan undantag. 

Vaccinationen sker i husets bottenplan, där det tidigare fanns en rörbutik. Följ skyltningen. Du ska inte komma upp till vårdcentralen på plan 3.

Det går inte att välja ett specifikt covid-19-vaccin. Alla vacciner vi använder är godkända av Läkemedelsverket. Tackar du nej till erbjuden vaccination, får du själv återkomma och boka tid vid ett annat tillfälle.

Vid din första dos vaccin får du en bokad tid för andra dosen. Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv om dosintervall. Vi kan tyvärr inte boka om tider för dos 2, då vi inte kan garantera att rätt vaccin finns tillgängligt vid en annan tidpunkt än den du bokades till vid dos 1. 

När det blir din tur att vaccineras, ta gärna med ifylld utskrift av denna hälsodeklaration.

Om du medicinerar med blodförtunnande medicin, se viktig instruktion under fliken "Information" inför vaccinationen. Patienter som tidigare pga svår allergisk reaktion behövt söka sjukhusvård, ska vaccineras på den vårdcentral där de är listade. Kontakta din vårdcentral innan bokning.

Information om faser, prioritering och riskgrupper, hittar du i denna länk: Information vaccination mot covid-19.

Vår personal har ingen ytterligare information, varför vi vädjar till er att inte ringa oss med frågor om detta.

För allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland kan du ringa den nya regionala telefontjänsten på 010-4739430. Öppet 7-16.
Numret kan inte användas för tidsbokning eller för medicinska frågor.

Du har möjlighet att beställa sjukresetaxi för att vaccinera dig mot Covid-19 (inget intyg krävs). Kostnaden för att resa med sjukresetaxi är egenavgiften 80 kronor per enkel resa. Alla resor med sjukresetaxi beställs via Kund- och resetjänst, telefon 020 - 91 90 90. Det skall uppges vid bokning att det gäller en vaccinationsresa för covid-19. Läs mer på 1177.se...

Håll utkik här på hemsidan, som alltid innehåller aktuell information om vaccination hos oss. Vi uppdaterar så snart vi vet mer!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

I enlighet med senaste direktiv från regionen delar vi ut ett munskydd till dig, som besöker någon av våra mottagningar. Munskyddet ska vara på under hela besöket hos oss.

Ta bara med anhörig om det är helt nödvändigt, då vi pga pandemin är angelägna om att begränsa antalet personer på mottagningen.

Tack för att du hjälper oss minska smittrisken!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVTAGNING PÅGÅENDE COVIDINFEKTION 

Vanligt symtom vid covid-19 är: feber, torrhosta, trötthet, dyspné och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. Personer med dessa symtom av mild karaktär kan ha behov av provtagning. Detta för att minska smittspridningen i befolkningen och möjliggöra tidigare återgång i arbete.

Provtagningen sker på drop-in varje vardag, kl 9:00-11:00 genom att egentester lämnas ut på vår infektionsmottagning på husets baksida på gatuplanet. Inlämning av egentester är möjligt fram till 11:30. Tänk på att klä dig efter väder, då väntan sker utomhus för att minska smittrisken i kön! Du ska inte komma upp till vårdcentralen!

Alla patienter är välkomna för provtagning oavsett var du är listad. Barn från förskoleklass och äldre. Yngre barn endast efter särskild läkarbedömning eller om de har haft känd exponering för Covid-19 smitta och ingår i smittspårningen.

Provtagningen är kostnadsfri.

Provsvar efter egentest lämnas som sms och kräver bank-id. Svaren lämnas inom några dagar. Svaret kan komma även under helgdagar. All analys sker vid externa lab.

Testning för reseintyg görs inte av vårdcentralen, utan av privata aktörer enligt bifogad länk Reseintyg.

Mer information finns under fliken Information.

 

PROVTAGNING COVID-19-ANTIKROPPAR

Välkommen under vårt labs öppettider för provtagning. Du behover då ha varit symtomfri från misstänkt infektion i minst 3 veckor och >18 år. Provtagning kostar 550 kr.  Läs mer om hur du tolkar ditt provsvar... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppen mottagning stängt tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att boka en tid hos oss via Mitt PTJ eller på telefon 0303-209300.


Har du allmänna frågor som rör viruset covid-19, var god ring 113 13.

Här finns svar på frågor om det covid-19 och det aktuella läget: Läs mer här