Start

Välkommen till Centrumpraktiken Kungälv

Sedan 2001 har vi drivit vårdcentral med ambitionen att erbjuda riktigt bra primärvård till hela Kungälv med omnejd.

Pandemin innebär en stor utmaning för oss alla och inte minst för oss i vården. Vi prioriterar i vår verksamhet för att i första hand finnas till hands för dem som behöver oss mest; riskgrupper och akut sjuka. Tyvärr kan det innebära längre väntetider för övriga ärenden, både för besök, i telefon och digitalt. Vi hoppas på din förståelse! Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig så snart som det är möjligt!

Aktuellt

VACCINATION MOT COVID-19

(Uppdaterat 210408)

Vi fortsätter vaccination i fas 2 och vaccinerar för närvarande personer födda 1946 och tidigare.

Våra listade patienter födda 1946 eller tidigare kan boka sig för vaccination med Astra Zenecas vaccin på denna webbtidbok. Sök särskilt 13/4 då det finns flera lediga tider. Felaktigt bokade patienter avbokas. Vi fyller på med nya tider så snart vi vet att det finns vaccin att ge. Detta vet vi tyvärr som regel med kort varsel från leverantören.

Om du medicinerar med blodförtunnande medicin, se viktig instruktion under fliken "Information" inför vaccinationen. Patienter som tidigare pga svår allergisk reaktion behövt söka sjukhusvård, ska kontakta oss innan bokning.

Vårdcentralen ringer också upp listade patienter födda 1946 och tidigare för att erbjuda vaccinationstid, de äldsta först.

Du kan inte själv ringa och boka tid och det finns ingen väntelista.

Kontakta oss om du är född 1946 eller tidigare och mot förmodan inte har blivit uppringd innan 30/4.

Astra Zenecas vaccin är nu godkänt av Folkhälsomyndigheten att användas för patienter som fyllt 65 år och är därmed ett av de vaccin som vi använder. Den som erbjuds vaccination kan inte välja vaccin. Patienter som väljer att tacka nej till erbjuden vaccination, kommer enligt beslut från VG-regionen att oavsett egen riskgrupp hänvisas till vaccination i fas 4.

Vid din första dos vaccin får du en bokad tid för andra dosen. Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv om dosintervall.

När det blir din tur att vaccineras, ta gärna med ifylld utskrift av denna hälsodeklaration.

Information om faser, prioritering och riskgrupper, hittar du i denna länk: Information vaccination mot covid-19.

Vår personal har ingen ytterligare information, varför vi vädjar till er att inte ringa oss med frågor om detta.

För allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland kan du ringa den nya regionala telefontjänsten på 010-4739430. Öppet 7-16.
Numret kan inte användas för tidsbokning eller för medicinska frågor.

Du har möjlighet att beställa sjukresetaxi för att vaccinera dig mot Covid-19 (inget intyg krävs). Kostnaden för att resa med sjukresetaxi är egenavgiften 80 kronor per enkel resa. Alla resor med sjukresetaxi beställs via Kund- och resetjänst, telefon 020 - 91 90 90. Det skall uppges vid bokning att det gäller en vaccinationsresa för covid-19. Läs mer på 1177.se...

Håll utkik här på hemsidan, som alltid innehåller aktuell information om vaccination hos oss. Vi uppdaterar så snart vi vet mer!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

I enlighet med senaste direktiv från regionen delar vi ut ett munskydd till dig, som besöker någon av våra mottagningar. Munskyddet ska vara på under hela besöket hos oss.

Ta bara med anhörig om det är helt nödvändigt, då vi pga pandemin är angelägna om att begränsa antalet personer på mottagningen.

Tack för att du hjälper oss minska smittrisken!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVTAGNING PÅGÅENDE COVIDINFEKTION (PCR)

Provtagning under påskhelgen sker söndag 4/4. Drop-in med utlämning av självtester 9-10 utanför Kungälvs jourcentral.

Vanligt symtom vid covid-19 är: feber, torrhosta, trötthet, dyspné och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. Personer med dessa symtom av mild karaktär kan ha behov av provtagning. Detta för att minska smittspridningen i befolkningen och möjliggöra tidigare återgång i arbete.

Provtagningen sker på drop-in varje vardag, kl 9:00-11:30.
Provet tas vid vår infektionsmottagning på husets baksida på gatuplanet. Tänk på att klä dig varmt, då väntan sker utomhus för att minska smittrisken i kön! Du ska inte komma upp till vårdcentralen!

Alla patienter är välkomna för provtagning oavsett var du är listad. Barn från förskoleklass och äldre. Yngre barn endast efter särskild läkarbedömning eller om de har haft känd exponering för Covid-19 smitta och ingår i smittspårningen.

Provtagningen är kostnadsfri.

Testning för reseintyg görs inte av vårdcentralen, utan av privata aktörer enligt bifogad länk Reseintyg.

Mer information finns under fliken Information.

 

PROVTAGNING COVID-19-ANTIKROPPAR

Från 1/4 -21 tas antikroppar mot covid-19 enbart på ordination av läkare som led i utredning och kan inte beställas av patienten själv.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppen mottagning stängt tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att boka en tid hos oss via Mitt PTJ eller på telefon 0303-209300.


Har du allmänna frågor som rör viruset covid-19, var god ring 113 13.

Här finns svar på frågor om det nya viruset och det aktuella läget: Läs mer här