Start

Välkommen till Centrumpraktiken Kungälv

Sedan 2001 har vi drivit vårdcentral med ambitionen att erbjuda riktigt bra primärvård till hela Kungälv med omnejd.

Pandemin innebär en stor utmaning för oss alla och inte minst för oss i vården. Vi prioriterar i vår verksamhet för att i första hand finnas till hands för dem som behöver oss mest; riskgrupper och akut sjuka. Tyvärr kan det innebära längre väntetider för övriga ärenden, både för besök, i telefon och digitalt. Vi hoppas på din förståelse! Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig så snart som det är möjligt!

Aktuellt

VACCINATION MOT COVID-19

Vi har fått ytterligare en leverans och fortsätter under vecka 9 att vaccinera patienter i fas 1. Den patientgrupp som nu erbjuds vaccination är fortsatt:

Vuxna som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.


Bokning sker ENBART genom att vårdcentralen på telefon kontaktar listade patienter som inkommit med den samtyckesblankett som kommunen delat ut till patienter med hemtjänst och deras samboende

Vi får be er att inte själva ringa och be om bokning av vaccination. Vårdcentralen kommer att kontakta kvarvarande patienter i ovanstående kategori så snart vi får fler vaccindoser.

Övriga patienter kommer senare att erbjudas vaccination enligt den prioritering som framgår av länken nedan. Vi återkommer här med information om hur man då kan boka tid för vaccination.

När det blir din tur att vaccineras, ta gärna med ifylld utskrift av denna hälsodeklaration.

Man kan inte sätta upp sig på väntelista.

Mer information, t ex om prioritering och riskgrupper, hittar du i denna länk: Information vaccination mot covid-19. Vår personal har ingen ytterligare information, varför vi vädjar till er att inte ringa oss med frågor om detta.

För allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland kan du ringa den nya regionala telefontjänsten på 010-4739430. Öppet 7-16.
Numret kan inte användas för tidsbokning eller för medicinska frågor.

Håll utkik här på hemsidan, som alltid innehåller aktuell information om vaccination hos oss. Vi uppdaterar så snart vi vet mer!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

I enlighet med senaste direktiv från regionen delar vi ut ett munskydd till dig, som besöker någon av våra mottagningar. Munskyddet ska vara på under hela besöket hos oss.

Ta bara med anhörig om det är helt nödvändigt, då vi pga pandemin är angelägna om att begränsa antalet personer på mottagningen.

Tack för att du hjälper oss minska smittrisken!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVTAGNING PÅGÅENDE COVIDINFEKTION (PCR)

Vanligt symtom vid covid-19 är: feber, torrhosta, trötthet, dyspné och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. Personer med dessa symtom av mild karaktär kan ha behov av provtagning. Detta för att minska smittspridningen i befolkningen och möjliggöra tidigare återgång i arbete.

Prov kan tas först efter att man haft symtom i minst ett dygn.

Provtagningen sker på drop-in varje vardag, kl 9:00-11:30.
Provet tas vid vår infektionsmottagning på husets baksida på gatuplanet. Egentest och provtagning av personal beroende på tillgång av testmaterial. Tänk på att klä dig varmt, då väntan sker utomhus för att minska smittrisken i kön! Du ska inte komma upp till vårdcentralen!

Alla patienter är välkomna för provtagning oavsett var du är listad. Barn från förskoleklass och äldre. Yngre barn endast efter särskild läkarbedömning.

Provtagningen är kostnadsfri.

Då tillgången på lab-material är begränsad i regionen, kan vi bara ta ett begränsat antal prover varje dag. Vi beklagar att vi inte kan hjälpa alla sökande varje dag, utan ibland får hänvisa till nästa vardags provtagningstillfälle.

Testning för reseintyg görs inte av vårdcentralen, utan av privata aktörer enligt bifogad länk Reseintyg.

Mer information finns under fliken Information.

 

PROVTAGNING COVID-19-ANTIKROPPAR
Vi erbjuder antikroppstestning för Covid-19 för alla patienter >18 år.

Välkommen att testa dina antikroppar på drop-in till vårt lab med öppettider:
Måndag - torsdag kl 8-16. Fredag kl 8-12.

Provtagningen kostar 160 kronor och ingår inte i frikort, eftersom det räknas som hälsovård. Vi välkomnar alla, oavsett var du är listad. Personal inom kommunal hälso- och sjukvård eller omsorg testas avgiftsfritt. Medtag legitimation och namnskylt eller annat yrkesbevis.

För att ta provet ska du ha varit symtomfri i minst tre veckor. Provtagning sker genom blodprov i armen på vårt lab på vårdcentralen på plan 3.

Svaret får du via vår digitala tjänst Mitt PTJ. Guide för att tolka svaret finns här: GUIDE

Välkommen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppen mottagning stängt tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att boka en tid hos oss via Mitt PTJ eller på telefon 0303-209300.


Har du allmänna frågor som rör viruset covid-19, var god ring 113 13.

Här finns svar på frågor om det nya viruset och det aktuella läget: Läs mer här