Start

Välkommen till Centrumpraktiken Kungälv

Varmt välkommen till Centrumpraktiken! Sedan 2001 har vi drivit vårdcentral med ambitionen att erbjuda riktigt bra primärvård till hela Kungälv med omnejd.

Aktuellt

PROVTAGNING COVID-19-ANTIKROPPAR
Vi erbjuder antikroppstestning för Covid-19 för alla patienter >18 år.
Provtagningen kostar 160 kronor och ingår inte i frikort, eftersom det räknas som hälsovård. Vi välkomnar alla, oavsett var du är listad. Personal inom kommunal hälso- och sjukvård eller omsorg testas avgiftsfritt. Medtag legitimation och namnskylt eller annat yrkesbevis.

Du bokar tid för provtagning i vår webtidbok via denna länk.
WEBBTIDBOK  Välj "Typ av besök: antikroppstest Covid-19"
Det läggs löpande upp nya tider för de kommande veckorna. Ser du inga tider när du loggar in är de tillfälligt slut.

För att ta provet ska du ha varit symtomfri i minst tre veckor. Provtagning sker genom blodprov i armen på vårt lab på vårdcentralen på plan 3.

Svaret får du via vår digitala tjänst Praktikertjänst 24. Guide för att tolka svaret finns här: GUIDE

Välkommen!

PROVTAGNING PÅGÅENDE COVID-INFEKTION (PCR)
Västra Götalandsregionen har gett vårdcentralerna i uppdrag att utöka provtagningen för pågående infektion med Covid-19 (PCR).

Vanligt symtom vid covid-19 är: feber, torrhosta, trötthet, dyspné och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. Personer med dessa symtom av mild karaktär kan ha behov av provtagning. Detta för att minska smittspridningen i befolkningen och möjliggöra tidigare återgång i arbete.

Prov kan tas först efter att man haft symtom i minst ett dygn.

Provtagningen sker på drop-in varje vardag, kl 9:30-11:30.
Provet tas vid vår infektionsmottagning på husets baksida på gatuplanet. Du ska inte komma upp till vårdcentralen!

Alla patienter är välkomna för provtagning oavsett var du är listad. 
Barn från förskoleklass och äldre. Yngre barn endast efter särskild läkarbedömning.

Provtagningen är kostnadsfri.

Då tillgången på lab-material är begränsad i regionen, kan vi bara ta ett begränsat antal prover varje dag. Vi beklagar att vi inte kan hjälpa alla sökande varje dag, utan ibland får hänvisa till nästa vardags provtagningstillfälle.

Mer information finns under fliken Information.

 

Influensavaccination 2020
Inleds 3/11 för prioriterade grupper. Se Information för detaljer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppen mottagning stängt tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att boka en tid hos oss via PTJ 24 eller på telefon 0303-209300.


Har du allmänna frågor som rör viruset covid-19, var god ring 113 13.

Här finns svar på frågor om det nya viruset och det aktuella läget: Läs mer här