Start

Välkommen till Centrumpraktiken Kungälv

 

Sedan 2001 har vi drivit vårdcentral med ambitionen att erbjuda riktigt bra primärvård till hela Kungälv med omnejd.

Aktuellt

 

(Uppdaterat 211015)

KUNGÄLVSMÄSSAN 14-16/10

Nu finns vi på Kungälvsmässan! Välkommen att komma och prata en stund, få information om vår verksamhet, lista dig eller kontrollera Blodtryck och/eller blodsocker.

 

 VACCINATION MOT COVID-19

Modernas vaccin Spikevax  pausas för vaccination av personer födda 1991 eller senare. Vi kommer att kontakta alla som har en bokad tid för vaccinering med Modernas vaccin dos 2 via Vår online-tjänst Mitt PTJ eller telefon för avbokning av tiden. För mer information läs längre ner på sidan.

Nu rekommenderas personer födda 1941 och tidigare, och personer som har hemtjänst (oavsett ålder), som fått sin andra vaccindos för minst 6 månader sedan, att få en TREDJE VACCINDOS. Samtliga vaccineras med Pfizer-BioNTecs vaccin Comirnaty oavsett vilket vaccin man fått tidigare. Du som önskar vaccinera dig för dos 1 eller dos 2 är också välkommen att boka tid hos oss. Du behöver inte vara listad hos oss för att boka tid.

Den 21/10 och 29/10 vaccinerar vi med Pfizer-BioNTtecs vaccin Comirnaty.
Välkommen att boka tid i denna webbtidbok.
Det går också bra att ringa oss för bokning. Välj knappval 6.

=> Välj besökstyp Covid-19 vaccination.
=> Gör urval på önskad tid & datum.
=> Markera önskad tid, scrolla nedåt på sidan för att fylla i uppgifter och spara din bokning.
=> Finns det inga tider att boka är vaccindoserna för tillfället slut.
=> För att ändra eller avboka din tid ring vårdcentralen, 0303-209300.)

Efter bokningen får du en bekräftelse på mail. Ibland kommer tyvärr inte bekräftelse av orsaker vi inte råder över. Kolla då om den har hamnat i din skräppost! Oftast är tiden bokad ändå. Är du osäker, hör av dig till vårdcentralen för att bekräfta tiden, helst via Mitt PTJ.

Om du av någon anledning inte kan använda webbtidboken, kan du ringa oss för bokning. Ring 0303-209300 och välj "6". Vi ringer då upp dig när vi har en tid att erbjuda. Vaccin kommer i omgångar, därför kan det ta tid innan du får återkoppling. Vi har ingen annan väntelista.

Folkhälsomyndigheten har valt att pausa vaccination med Modernas vaccin Spikevax till personer födda 1991 eller senare från och med 6/10. Detta gäller både dos 1 och dos 2. Har du fått dos 1 av Modernas vaccin och är född 1991 eller senare ska du avboka din tid så länge och avvakta dos 2. Du kommer inte att erbjudas en andra dos oavsett vaccinsort i nuläget. Orsaken är signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas är dock väldigt liten.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

Vi vaccinerar dig som är född 2005 och tidigare samt dig som är aktuell för dos 3 enligt ovan. Du behöver inte ha fyllt 16 år. Du som inte fyllt 18 år bör ha med dig en samtyckesblanketten som du hittar här. Blanketten ska vara undertecknad av båda vårdnadshavare. Har du ingen blankett, kan du ändå bli vaccinerad efter en enkel mognadsbedömning på plats.

Vaccinationen sker i husets bottenplan, där det tidigare fanns en rörbutik. Följ skyltningen. Du ska inte komma upp till vårdcentralen på plan 3.

När det blir din tur att vaccineras, ta gärna med ifylld utskrift av denna hälsodeklaration.

Om du medicinerar med blodförtunnande medicin, se viktig instruktion under fliken "Information" inför vaccinationen. Patienter som tidigare pga svår allergisk reaktion behövt söka sjukhusvård, ska vaccineras på den vårdcentral där de är listade. Kontakta din vårdcentral innan bokning.

Information om faser, prioritering och riskgrupper, hittar du i denna länk: Information vaccination mot covid-19.

Vår personal har ingen ytterligare information, varför vi vädjar till er att inte ringa oss med frågor om detta.

För allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland kan du ringa den regionala telefontjänsten på 010-4739430. Öppet 7-16.
Numret kan inte användas för tidsbokning eller för medicinska frågor.

Du har möjlighet att beställa sjukresetaxi för att vaccinera dig mot Covid-19 (inget intyg krävs). Kostnaden för att resa med sjukresetaxi är egenavgiften 80 kronor per enkel resa. Alla resor med sjukresetaxi beställs via Kund- och resetjänst, telefon 020 - 91 90 90. Det skall uppges vid bokning att det gäller en vaccinationsresa för covid-19. Läs mer på 1177.se...

Vi utfärdar intyg på engelska om genomgången covid-infektion eller vaccination, förutsatt att det är vi som tagit prov för infektionen eller vaccinerat. Vi kan inte garantera att intyget accepteras av alla instanser, då reglerna för intyg skiljer sig mycket mellan olika länder. Intyget kostar 440 kr.

Testning för reseintyg (pågående infektion) görs inte av vårdcentralen, utan av privata aktörer enligt denna länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/testning-for-reseintyg/

 

Håll utkik här på hemsidan, som alltid innehåller aktuell information om vaccination hos oss. Vi uppdaterar så snart vi vet mer! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från och med nu behöver munskydd användas endast av personal i patientnära vård- och omsorgsarbete.  Allmän användning av munskydd i alla vårdlokaler hos såväl personal, besökare som patienter/brukare bedöms inte längre nödvändig.

Ta bara med anhörig om det är helt nödvändigt, då vi pga pandemin är angelägna om att begränsa antalet personer på mottagningen.

Tack för att du hjälper oss minska smittrisken!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVTAGNING PÅGÅENDE COVIDINFEKTION 

Vanligt symtom vid covid-19 är: feber, torrhosta, trötthet, dyspné och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. Personer med dessa symtom av mild karaktär kan ha behov av provtagning. Detta för att minska smittspridningen i befolkningen och möjliggöra tidigare återgång i arbete.

Provtagningen sker på drop-in varje vardag, kl 8:15-9:15 genom att egentester lämnas ut på vår infektionsmottagning på husets baksida på gatuplanet. Inlämning av egentester är möjligt fram till 11:30. Tänk på att klä dig efter väder, då väntan sker utomhus för att minska smittrisken i kön! Du ska inte komma upp till vårdcentralen!

Alla patienter är välkomna för provtagning oavsett var du är listad. Barn från förskoleklass och äldre. Yngre barn endast efter särskild läkarbedömning eller om de har haft känd exponering för Covid-19 smitta och ingår i smittspårningen.

Provtagningen är kostnadsfri.

Provsvar efter egentest lämnas som sms och kräver bank-id. Svaren lämnas inom några dagar. Svaret kan komma även under helgdagar. All analys sker vid externa lab.

 

Mer information finns under fliken Information.

 

PROVTAGNING COVID-19-ANTIKROPPAR

Välkommen under vårt labs öppettider för provtagning. Du behover då ha varit symtomfri från misstänkt infektion i minst 3 veckor och >18 år. Provtagning kostar 550 kr.  Läs mer om hur du tolkar ditt provsvar... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppen mottagning stängt tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att boka en tid hos oss via Mitt PTJ eller på telefon 0303-209300.


Har du allmänna frågor som rör viruset covid-19, var god ring 113 13.

Här finns svar på frågor om det covid-19 och det aktuella läget: Läs mer här

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nationell patientöversikt

Vi på Centrumpraktikens vårdcentral är uppkopplade mot NPÖ (Nationell patientöversikt). Detta innebär att vissa uppgifter i din patientjournal, såsom journalanteckningar och diagnoser på ett säkert sätt görs tillgängliga för andra vårdgivare. Det gör även att vi som vårdgivare kan ta del av information om dig som patient från andra vårdenheter, när det behövs för din vård. Allt detta sker med ditt samtycke.

Här kan du läsa mer om sammanhållen journalföring (länk till 1177).