Sjuksköterskor

Här jobbar legitimerade distriktssköterskor och sjuksköterskor som har lång erfarenhet.

 

 

 
      Ulrika Kluge, enhetschef          Jenny
                     Berit              Karolin
              Kerstin            Stina
 
               Linda          Pernilla
 
              Camilla           Carola