Implantat - att ersätta tänder

Implantatbehandlingen syftar till att ersätta en eller flera tänder. Implantatet (eller fixturen) är en liten skruv som ersätter rötterna på vanliga tänder. När skruven har läkt fast i käkbenet tas avtryck. Tandteknikern gör sedan resten av jobbet och efter ungefär två veckor kan den färdiga tanden/bron sättas på plats.

 

implantat
En titanskruv har fått växa fast i käkbenet där det finns en tandlucka

Ett singelimplantat gör tandraden komplett.

Metoden med att ersätta tänder med implantat är idag nästan lika vanligt förekommande som konventionella tandbryggor/broar.

Fördelar med implantat jämfört med konventionella behandlingar är:

1. Tandläkaren behöver inte slipa ner dina friska angränsande tänder.
2. Käkbenet försvinner inte med tiden utan bibehåller sin ursprungliga form. Detta kan på sikt bidra till att dina tänder ser mer naturliga ut.
3. Du slipper glappande proteser.
4. Många gånger begränsas den konventionella behandlingen av vilka tänder som finns kvar samt kvalitén på dessa.

Övrig information avseende dina specifika förutsättningar och önskemål ges vid ett besök hos tandläkaren.

Implantatbehandlingen innefattar vanligtvis följande steg:

1. Information kring operationen samt övrig behandling. Kostnadsförslag och frågestund. Eventuellt skickas remiss för röntgenutredning.
2. Implantatoperationen.
3. Avlägsnande av stygn samt kontroll av läkning.
4. Avtryck.
5. Färdig bro eller krona.
6. Efterkontroller.

Hos Centrumtandläkarna följer vi hela behandlingen från kirurgin till färdigt implantat.