Allmäntandvård

Allmäntandvård handlar om att arbeta förebyggande med de sjukdomar som kan uppkomma i mun och tänder samt att åtgärda de skador som har uppkommit till följd av dessa sjukdomar. Det kan även handla om att ersätta skadade tänder med kronor eller ersätta förlorade tänder med broar, proteser eller implantatförankrade tänder. Vi utför all slags allmäntandvård här på kliniken.