Fertilitet

Utredning av ofrivillig barnlöshet/Infertilitet

Kontakt när det gäller barnönskan sker via 1177

eller via barnmorskornas telefon 054-186125

Vi utför våra utredningar och besök som planerat i dagsläget men måste förhålla oss till de olika fertilitetscentras situationer och situationen på mottagningen.

 

Allmänt: Man kan starta en utredning....

Om ett par inte använt preventivmedel under 1 år  alt. 1/2 år om kvinnan är mer än 38 år.

 Har kvinnan glesa eller inga menstruationer eller vet man att det kan finnas annan specifik anledning till nedsatt förmåga att få barn ska man givetvis höra av sig tidigare.

 Nedre åldersgräns är 23 år 

Vi vill att paret innan ni kommer fyller i en hälsodeklaration och tar de prover vi kommit övkommer gemensamt på ett första besök till barnmorska. Då går man  igenom den hälsodeklaration, som paret fått hemskickat och planerar också inför fortsatt provtagning. Det kan handla om hormonprover på kvinnan och spermaprov på mannen.

Efter detta planeras ett läkarbesök där det ingår en gynekologisk undersökning av kvinnan. Här  sammanfattas utredningen och man planerar framåt. Det är därför viktigt att paret även denna gång kommer gemensamt.

Det kan självklart även vara  ensamstående och samkönade par, som har frågeställningar och är i behov av rådgivning och utredning.

Ingen utredning eller behandling utföres fr o m 47 års ålder

Mannens övre ålder är 55 år  

Basutredning kan innehålla:

Sjukhistoria

Hormonprover

Spermaprov

Gynekologisk undersökning

Så här långt brukar utredningen inte ta mer än 6-8 veckor, från det att paret kommit till mottagningen.

Utredningen kan sedan behöva kompletteras med :

Ev undersökning av äggledarna och livmoderhålans utseende

Ev titthålsundersökning på kvinnan.

Även andra undersökningar kan behöva göras på mannen eller kvinnan

Beroende på utredningens utfall kan det sedan bli fråga om olika typer av behandling, tex. ägglossningsstimulering eller rekommendation till IVF.

Beskrivning av dessa behandlingar finns utförligt och bra beskrivet på den olika IVF klinikernas hemsidor.

Ni ser länkar till våra oftast förekommande samarbetspartners på denna sida.

 

Priser 2023

Regionfinansiering:

Utredning och eventuella åtgärder betalas som vanliga besök i sjukvården, dvs. 200 kr upp till frikortsgräns ( 1150kr )

Basutredning ska startas före den behandlande kvinnans 40-årsdag. Basutredning startas inte före 23 års dagen (gäller bägge parter) Ingen IVF före 25 års ålder.

Regionfinansiering gäller om man inte har gemensamma barn .

Ingen av partnerna skall ha tidigare genomgått en steriliseringsoperation.

Båda parter ska ha uppehållstillstånd och vara folkbokförda under samma adress minst 1 år (gäller Regionfinanserad behandling som insemination och IVF).

Uteblivet besök enligt Regionens rutiner dvs 400 kr per person

 

Om ovanstående inte gäller och privat betalning blir aktuell, gäller följande.

 

Privat finansiering:

Basutredning fertilitet

Fertilitetsutredning läkarbesök                       per par 3100 kr

                                                                        ensamstående 2550 kr

Barnmorskebesök/remisser            1225 kr / 2125  kr (ensam/ per par)

Bm tel- konsultation, recept , ev journalkopior mm                  650 kr

Barnmorskekontakt med enklare provtagning                           650 kr

Barnmorskekontakt med utvidgad provtagning (gäller ofta utländska kliniker) 

1100 kr

spermaprov 625 kr administration o ca 1000 kr kostar provet

(individuell bedömning om vad som behövs och här kan det tillkomma avgifter för recept, remisser mm)

 

Läkarbesök med enbart ultraljud vid ivf  - 1650 kr 

Läkarbesök med ultraljud, planering o samtal - 1950 kr

Telefonsamtal (kan ej ersätta 1a besök)          - 400 kr

Om det blir 3 ultraljud i samma behandling - 4150kr  (gäller stimulering på kvinnor behandlade utomlands)   

Det tillkommer extraavgifter för blodprov mm

Uteblivna privata besök debiteras 500 kr per person

 

IVF:

Distansstimulering  (i detta ingår vid behov telefonsamtal, provtagning, receptförskrivning, rådgivning, undersökning med ultraljud, kontakt med resp. center och planering )

Frysåterföring ingår ej.

En behandling                                      9000kr

Paket behandling (3 behandlingar )    18000 kr  

Avbruten behandling. Om behandlingen bryts i samband med ägguttag betraktas det som en komplett behandling från Charlottamottagningens sida. 

Om det bryts tidigare individuell bedömning

 

OBS! Uteblivna privata besök debiteras 500 kr per person

 

Vid tolkbehov - vid privat finansiering och tolkbehov tillkommer tolkkostnad som betalas till oss direkt o där ligger kostnaden någonstans mellan 500-700 kr beroende på tolk.  Detta gäller telefontolkar - vid platstolk tillkommer restidsersättning och kilometerersättning.

Inbetalning görs på plusgiro 4847821-8

På OCR skrivs personnummer.

Vi samarbetar med de flesta  sjukvårdsförsäkringsbolag.


Länkar till IVF-kliniker

Örebro

Carl von Linné (Uppsala)

Falun

Barnmorska Karin Hardin

Nås via Charlottamottagningen 1177