NIPT

På Charlottamottagningen har ni nu möjlighet att boka NIPT.