För företag/Kvinnors Hälsa

Du företagare

Har din kvinnliga personal mycket korttidsfrånvaro? Det kan bero på mycket, men så kallade kvinnofrågor kan spela stor roll - mensvärk, rikliga blödningar som ger ökad trötthet och fler infektioner, migrän med mera.

En hög långtidsfrånvaro (vilket många kvinnor i Värmland för närvarande har) är självklart också multifaktoriellt, men eftersom det drabbar framför allt kvinnor så beror det på kvinnors ökade utsatthet. Kvinnor genomgår större naturliga kroppsliga förändringar, tex genom graviditet, klimakterie. Kvinnor är mer utsatta för våld. Kvinnor tål alkohol sämre men konsumtionen ökar, framför allt bland unga kvinnor mm.

Vi erbjuder

 • Preventivmedelsrådgivning
 • Sex- och samlevnadsrådgivning
 • Stöd till kvinnor utsatta för hot och våld
 • Klimakterierådgivning
 • Allmän gynekologisk rådgivning

Vårt mål

 • Förståelse för kroppens funktion och förändring genom livet (såväl fysiskt som psykiskt)
 • En god reproduktiv och sexuell hälsa
 • Tryggt och tillfredställt samliv utan oro

Vårt arbetssätt

 • Individuell/par-rådgivning
 • Föreläsningar
 • Traditionell gynekolog och barnmorskemottagning
 • Samtal kring kvinnors hälsa, enskilt eller i grupp

Kostnad enligt offert

Ovanstående kan erbjudas efter diskussion efter möjlighet och omfattning.

Charlottamottagningen
Drottninggatan 19
652 25 Karlstad

charlotta.wallgren@ptj.se