Barnmorskemottagning

På barnmorskemottagningen får du hjälp med:

Fertilitetsrådgivning - vi hjälper både regionfinansierade som privatfinansierade

Preventivmedelsrådgivning

Gynekologiskt cellprov

Receptförnyelse av preventivmedel

Provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar

Vi följer Region Värmlands taxor. Uteblivet besök innebär fakturering 600 kr om det är i Regionens regi

Uteblivet besök i privat regi faktureras 600 kr per person

Öppettider

Måndag-tordag 08:00-16:30
Fredag 08:00-12:00

Lunch dagligen

12:30-13:00

 

Vi nås helst via 1177.

Telefontid till 054-186125
måndag-tisdag o torsdag-fredag kl 08:30-09:15

Barnmorska Karin Hardin

 

Varmt välkomna!