Fertilitet

Utredning av ofrivillig barnlöshet/Infertilitet

Kontakt när det gäller barnönskan sker via 1177

eller via barnmorskans telefon 054-186125

 

Man kan starta en utredning: 

Om ett par aktivt försökt uppnå graviditet 1 år alt. 1/2 år om kvinnan är mer än 38 år.

Har kvinnan glesa eller inga menstruationer eller vet man att det kan finnas annan specifik anledning till nedsatt förmåga att få barn ska man givetvis höra av sig tidigare.

Nedre åldersgräns är 23 år 

Vi vill att man innan besöket fyller i en hälsodeklaration och tar de prover vi har beställt. Vid läkarbesöket går man igenom hälsodeklarationen och provsvaren samt gör en undersökning och vidare planering.

Ingen utredning eller behandling utföres fr o m 47 års ålder

Mannens övre ålder är 55 år  

Beroende på utredningens utfall kan det sedan bli fråga om olika typer av behandling, t ex  ägglossningsstimulering eller IVF.

Beskrivning av dessa behandlingar finns utförligt och bra beskrivet på 1177.

 

Priser 2024

Regionfinansiering:

Utredning och eventuella åtgärder betalas som vanliga besök i sjukvården, dvs 300 kr upp till frikortsgräns.

Fertilitetsutredning ska startas före den behandlande kvinnans 40-årsdag. Utredning startas inte före 23 års dagen (gäller bägge parter). Ingen IVF före 25 års ålder.

Regionfinansiering gäller om man inte har gemensamma barn .

Ingen i paret skall tidigare genomgått en steriliseringsoperation.

Båda parter ska ha uppehållstillstånd och vara folkbokförda under samma adress minst 1 år (gäller Regionfinanserad behandling som insemination och IVF).

Uteblivet besök enligt Regionens rutiner dvs 600 kr per person

Om ovanstående inte gäller och privat betalning blir aktuell, gäller följande.

 

Privat finansiering:

Fertilitetsutredning läkarbesök                       per par 3400 kr

                                                                       ensamstående 2700 kr

 

Bm tel- konsultation, remiss blodprov, journalkopior mm     700 kr

Spermaprov 650 kr administration o ca 1000 kr kostar provet

(individuell bedömning om vad som behövs och här kan det tillkomma avgifter för recept, remisser mm)

 

Läkarbesök med enbart ultraljud vid IVF           1750 kr 

Läkarbesök med ultraljud, planering o samtal   2200 kr

HSSG                                                                3550 kr

Telefonsamtal (kan ej ersätta 1a besök)            575 kr

Om det blir 3 ultraljud i samma behandling       4400kr  (gäller stimulering på kvinnor behandlade utomlands)   

Det tillkommer extraavgifter för blodprov mm

Uteblivna privata besök debiteras 600 kr per person

IVF:

Distansstimulering (i detta ingår vid behov telefonsamtal, provtagning, receptförskrivning, rådgivning, undersökning med ultraljud, kontakt med resp. center och planering)

Frysåterföring ingår ej.

En behandling                                                  9300 kr (tillkommer kostnad på respektive IVF-                                                                                                         klinik)

Paket behandling (3 behandlingar)                 18600 kr  

Avbruten behandling. Om behandlingen bryts i samband med ägguttag betraktas det som en komplett behandling från Charlottamottagningens sida. 

Om det bryts tidigare individuell bedömning

 

Vid tolkbehov - vid privat finansiering och tolkbehov tillkommer tolkkostnad som betalas till oss direkt och där ligger kostnaden någonstans mellan 500-700 kr beroende på tolk. Detta gäller telefontolkar - vid platstolk tillkommer restidsersättning och kilometerersättning.

Inbetalning görs på plusgiro 4847821-8

På OCR skrivs personnummer.

 

Länkar till IVF-kliniker

Örebro

Carl von Linné (Uppsala)

Falun