Fertilitet

Utredning av ofrivillig barnlöshet/Infertilitet

Allmänt: Man kan starta en utredning....

Om ett par inte använt preventivmedel under 1.5 år (om kvinnan är under 35 år)

alt.  ett år (om kvinnan är 35 år eller äldre) alt. 1/2 år om kvinnan är mer än 38 år.

Har kvinnan glesa eller inga menstruationer eller vet man att det kan finnas annan specifik anledning till nedsatt förmåga att få barn ska man givetvis höra av sig tidigare.

 

Vi vill att paret kommer gemensamt på ett första besök till barnmorska. Då går man  igenom den hälsodeklaration, som paret fått hemskickat och planerar också inför fortsatt provtagning. Det kan handla om hormonprover på kvinnan och spermaprov på mannen.

Efter detta planeras ett läkarbesök där det ingår en gynekologisk undersökning av kvinnan. Här  sammanfattas utredningen och man planerar framåt. Det är därför viktigt att paret även denna gång kommer gemensamt.

Det kan självklart även vara  ensamstående och samkönade par, som har frågeställningar och är i behov av rådgivning och utredning.

 

Basutredning innehåller:

Sjukhistoria

Hormonprover

Spermaprov

Gynekologisk undersökning

Så här långt brukar utredningen inte ta mer än 6-8 veckor, från det att paret kommit till mottagningen.

Utredningen kan sedan behöva kompletteras med :

Ev undersökning av mannen

Ev undersökning av äggledarna och livmoderhålans utseende

Ev titthålsundersökning på kvinnan.

Beroende på utredningens utfall kan det sedan bli fråga om olika typer av behandling, tex. ägglossningsstimulering eller rekommendation till IVF.

Beskrivning av dessa behandlingar finns utförligt och bra beskrivet på den olika IVF klinikernas hemsidor.

Ni ser länkar till våra oftast förekommande samarbetspartners på denna sida.

 

Priser 2019

Landstingsfinansiering:

Utredning och eventuella åtgärder betalas som vanliga besök i sjukvården, dvs. 200 kr upp till frikortsgräns ( 1150kr )

Basutredning ska startas före den behandlande kvinnans 40-årsdag. Basutredning startas inte före 23 års dagen (gäller bägge parter).

Landstingsfinansiering gäller om man inte har gemensamma barn och att minst en av parterna är barnlös.

Ingen av partnerna skall ha tidigare genomgått en steriliseringsoperation.

Båda parter ska ha uppehållstillstånd och bo uner samma adress (gäller landstingsfinanserad behandling som insemination och IVF).

 

Om ovanstående inte gäller och privat betalning blir aktuell, gäller följande.

 

Privat finansiering:

Basutredning fertilitet

Barnmorskebesök/remisser  890 kr / 1700 kr (ensam/ per par),  provtagning ca  1000 kr,

spermaprov 1450 kr  (1000 kr kostar spermaprovet 450 kr administration runt detsamma)

(individuell bedömning om vad som behövs och här kan det tillkomma avgifter för recept, remisser mm)

Läkarbesök med ultraljud, 1 700kr

Läkarbesök med ultraljud (kvinnan) , par 2 850 kr (fertilitetsutredning)  

 

IVF:

Distansstimulering  (i detta ingår telefonsamtal, provtagning, receptförskrivning, rådgivning, undersökning med ultraljud, kontakt med resp. center och planering.)

Frysåterföring ingår ej.

En behandling            7850kr

Paket behandling      15500 kr  

Avbruten behandling. Om behandlingen bryts i samband med ägguttag betraktas det som en komplett behandling från Charlottamottagningens sida. 

Om det bryts tidigare individuell bedömning

Enstaka läkarbesök med ultraljud               1 700 kr

Inbetalning görs på plusgiro 4847821-8

På OCR skrivs personnummer.

 

 

Vi samarbetar med de flesta  sjukvårdsförsäkringsbolag.

 

Länkar till IVF-kliniker

Örebro

Carl von Linné (Uppsala)

Falun

Barnmorska

Katarina Sandström   054-18 61 25

katarina.sandstrom@ptj.se