Gynekologisk mottagning

Vi utför barnlöshetsutredningar/ behandling och distansstimulering vid IVF (offentlig och privat). Vi är också specialinriktade på gynekologiska rädslor, smärtor och sexuella problem.

På Charlottamottagningen träffar du våra gynekologer Charlotta Wållgren, Louise Bowman och Meryem Babacan Tillberg, barnmorska Karin Hardin och undersköterska AnnCatrin Hagelin.

Vi arbetar med kvinnosjukdomar det vill säga utredning, eventuell behandling och uppföljning av till exempel klimakteriebesvär, inkontinens, blödningsrubbningar, cellförändringar, framfall, preventivmedelsproblematik, med mera. Vi har ett nära samarbete med Kvinnokliniken i Karlstad.

Kontakt

Kontakta oss i första hand på 1177.

Du når oss även på telefontid måndag-tisdag och torsdag-fredag kl 08:30-09:15
telefon 054-186125.

Vi följer Region Värmlands taxa,vilket för  närvarande är 300 kronor. Dina besök är frikortsgrundande och frikort gäller.

Om privat IVF (provrörsbefruktning) blir aktuell utför vi, så kallad distansstimulering efter överenskommelse . Finansiering se separat flik.

Privata gynekologiska besök - fråga efter kostnad via 1177.

Har du privat sjukförsäkring kan du eventuellt använda den (ej frikortsgrundande). Kontakta först ditt försäkringsbolag.

Uteblivet besök  - debiteras om du avbokar inom 24 tim - avgift för uteblivet besök är 600 kr om det är inom regionens regi (även om Du har frikort) och 600 kr om det är privat regi.

Öppettider

Måndag-torsdag 08:00-16:30
Fredag 08:00-12:00


Lunch dagligen

12:30-13:00

Varmt välkomna!