Gynekologisk mottagning

Med specialinriktning gynekologiska rädslor, smärtor och sexuella problem. Vi utför även barnlöshetsutredningar och distansstimuleringar vid IVF (offentlig och privat).

På Charlottamottagningens gynekologiska mottagning träffar du gynekolog Charlotta Wållgren,  gynekolog Louise Bowman och undersköterska Maud Masth.

 

Vi arbetar med kvinnosjukdomar det vill säga utredning, eventuell behandling och uppföljning av till exempel klimakteriebesvär, inkontinens, blödningsrubbningar, cellförändringar, framfall, preventivmedelsproblematik, med mera. Vi har ett nära samarbete med Kvinnokliniken i Karlstad.

Kontakt

Du når oss på telefontid måndag-fredag mellan kl 8.30 -9.30
tfn 054-15 03 76

Vi följer Region Värmlands taxa,  vilket för närvarande är 200 kronor. Dina besök är frikortsgrundande och frikort gäller.

Om privat IVF (provrörsbefruktning) blir aktuell utför vi, så kallad distansstimulering efter överenskommelse (egen finansiering, ej frikortsgrundande).

Har du privat sjukförsäkring kan du eventuellt använda den (ej frikortsgrundande). Kontakta först ditt försäkringsbolag.

Uteblivet besök  - debiteras om du avbokar inom 24 tim - avgift för uteblivet besök är 200 kr om det är inom regionens regi (även om Du har frikort) och 500 kr om det är privat regi.

Öppettider

Må - tors 8.00 - 16 30
Fred  8.00 - 12.00

Lunch dagligen 12.30 - 13.00

Varmt välkomna!