NIPT

Harmony NIPT är ett DNA-baserat blodscreeningtest som mäter sannolikheten för kromosomavvikelser från så tidigt som graviditetsvecka 10+0. Testet identifierar kromsomförändringarna trisomi 13, 18 och 21. Det finns även möjlighet att få veta barnets kön. Harmony NIPT kräver ett enda blodprov. Ultraljud bör utföras innan blodprovet tas. Dels för att fastställa graviditetsvecka och dels för att se antal foster. Om provet visar att det finns misstanke om en avvikelse kommer du att bli rekommenderad att bekräfta svaret med ett fostervattenprov eller moderkaksprov. Det för att utesluta att det inte är ett falskt positivt svar. Vi skickar då remiss till Specialistmödravården på Centralsjukhuset i Karlstad.

För mer information och prisuppgifter kontakta oss på 1177.se eller läs mer på fostertest.se