Covid-19

Pandemin Covid-19 har drabbat Sverige och vi alla påverkas.

Som varje seriös aktör följer vi noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och tar vårt ansvar för att minska smittspridningen.

Praktikertjänst har centralt beslutat att tillfälligtvis begränsa tandvården i koncernen, och som en följd av detta tvingas vi korta ned våra öppettider.

Vi hoppas att vi ska kunna återgå till våra ordinarie öppettider inom en inte alltför avlägsen framtid, och kommer löpande uppdatera informationen här på vår hemsida samt på vår Facebooksida.

I övrigt arbetar ingen personal med minsta förkylningssymtom, och vi uppmuntrar patienter att avboka sina besök om de upplever symtom som hosta, muskelvärk, feber eller förlorad smak eller luktsinne.

Tandvårdens hygienrutiner är redan bland de striktaste i världen, och de rutiner vi har skyddar mot såväl kontaktsmitta, som droppsmitta och blodsmitta. Du kan känna dig trygg hos oss.

Ta hand om er därute! Tvätta händerna, håll avstånd, stanna hemma om du har symtom. Tillsammans kommer vi rida ut den här stormen!