Förebyggande tandvård

Vår tandhygienist utför, med sitt engagemang i förebyggande tandvård, en viktig länk i tandvårdsteamet.

Hos hygienisten kan du få ökad kunskap om hur du bör planera för att nå vårt gemensamma mål:
Egna tänder hela livet !

För dig, som har ett litet behov av tandvård, behövs kanske bara ett årligt besök hos tandhygienisten; skulle det då visa sig att tandläkarinsats krävs, får du en ny tid hos oss.