Priser

 • Undersökning standard 885 kr 
  Ny patient 1500 kr
 • Förebyggande vård i samband med undersökning 225 kr
 • Omfattande undersökning och utredning 1 735 kr
 • Akut undersökning 520 kr. Kostnad för ytterligare åtgärd tillkommer, se nedan!
 • Röntgenbild 75 kr st
 • Lagning 850-2 000 kr beroende på fyllningens omfattning och tandens position i tandraden
 • Rotbehandling 4 055-6 000 kr beroende på tandens position i tandraden
 • Extraktion (utdragning) 1 500-2 500 kr
 • Porslinskrona 5 900-6 750 kr
 • Tandblekning med individuella skedar 3 000 kr
 • Implantat: kostnad räknas ut efter individuell utredning
 • Tandhygienistbehandling 800-1500 kr

Kontantlöst!

Från 1/8 -12 ser vi fram emot betalning endast med kort.

Vi accepterar följande kort:

ATB, STB, högkostnadsskydd och referenspris

Försäkringskassan betalar ut varje år ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 150 kronor. De patienter som fyller minst 20 år och högst 29 år eller minst 75 år får 300 kronor per år i tandvårdsbidrag.
Exempel: om du gör en undersökning som kostar 850 kr och får polering m.m. förebyggande behandling för 200 kr, ersätter Försäkringskassan 150 kr och du betalar själv 900 kr.

STB kallas det särskilda tandvårdsbidraget som tillfaller personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom riskerar att få sämre tandhälsa och stora tandvårdsbehov. Bidraget skall användas för undersökning och förebyggande tandvård, utgår halvårsvis med 600 kr och kan inte sparas. Detta bidrag får personer med specifika diagnoser och tillstånd, och intyg från sjukvården krävs. Den som får STB har även rätt till ATB enligt ovan.

Vad är referenspris?
Referenspriset är Försäkringskassans högkostnadsskyddsgrundande pris som staten har bestämt för alla åtgärder. Ersättningen som du får från Försäkringskassan grundas på referenspriset och inte på den enskilda klinikens pris som varierar.

Om du under behandlingsårets gång gör tandbehandlingar så du uppnår 3 000 kr i referenspris får du för den fortsatta behandlingen 50 procent i ersättning från Försäkringskassan, så kallad tandvårdsersättning. Försäkringskassan betalar då 50 procent av kostnaderna som överstiger 3 000 kronor i referenspris och 85 procent av kostnaderna som överstiger 15 000 kronor i referenspris. Mellanskillnaden mellan klinikens pris och referenspriset betalar du alltid själv.

Krångligt?
Vi hjälper dig! Du får alltid hos oss en detaljerad, lättfattlig kostnadsberäkning, där du ser din faktiska kostnad. Du behöver alltså själv inte ha någon kontakt med Försäkringskassan, allt sköts av oss via datorer.

Här kan du läsa mera om tandvårdsstödet:

https://www.forsakringskassan.se