1177-Sjukvårdsrådgivningen

1177/Sjukvårdsrådgivningen i Västerbottens län

Ring 1177 när du blir sjuk och behöver råd om vård. De har öppet dygnet runt. Telefonnumret är 1177.

Erfarna telefonsjuksköterskor på frågor, ger råd och hjälper dig att hitta rätt i vården. Att ringa 1177 kostar lika mycket som ett lokalsamtal.

1177.se