Arbetsterapeut/rehabkoordinator

Arbetsterapeut/rehabkoordinator Jennie Forsgren kontaktas via 090-785 76 22, telefonrådgivningen eller via Mina Vårdkontakter.

Från och med september 2013 ansvarar kommunen för all hälso/sjukvård i hemmet. Arbetsterapeuten på Citymottagningen kan därför erbjuda följande insatser:

  • Utprovning av handledsstöd/handrehabilitering
  • Bedömning och utprovning av hjälpmedel till barn och unga under 18 år
  • ADL-bedömningar vid långtidssjukskrivning

Kontakt med rehabkoordinator sker vid långtidssjukskrivning eller risk för långtidssjukskrivning. Vanligtvis aktualiseras ärendet via din distriktsläkare. Följande insatser kan då vara aktuella:

  • Stöd/hjälp i kontakten med övriga myndigheter, så som Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen eller socialtjänst
  • Bedömning/planering av rehabiliteringsbehov