Västerbottens Hälsoundersökningar

Du som fyller 40, 50 eller 60 år får en kallelse till hälsoundersökning, där vi försöker spåra riskfaktorer för utveckling av de vanligaste folksjukdomarna, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Vi kontrollerar blodfetter, blodsocker och blodtryck. Du får svara på en enkät om dina levnadsvanor. Resultatet av besöket blir en "hälsoprofil" som är unik för dig. Besöket tar 2,5 timmar och kostar 200 kr.

Efter provtagningen så bokas du in till återkopplingssamtal antingen via telefon eller ett besök då resultatet av din hälsoprofil presenteras.