Inför ditt besök på vårdcentralen

För att du ska hinna anmäla dig/betala/visa frikort i receptionen före besöket rekommenderar vi att du kommer till vårdcentralen cirka 10 minuter innan ditt besök startar. Tänk på att det kan vara kö i receptionen. Receptionen öppnar kl 07.50 fr o m 2022-11-01.

PATIENTAVGIFTER

Avgiften för läkarbesök är 250 kr. Frikort gäller.

Besök hos distrikts/mottagningssköterska, undersköterska, psykolog och kurator kostar 250 kr. Frikort gäller.

För barn under 18 år samt för personer 85 år och äldre är besöket kostnadsfritt.

Högkostnadsskyddet för sjukvård är 1200 kr fr o m 2022-01-01.

OBS! För intyg och vaccinationer gäller andra taxor. Här gäller inte heller frikort.

 

NYHET! Fr o m 1 april 2022 inför Region Stockholm enhetstaxa:

En ny avgiftsmodell med enhetstaxa införs. Förändringen innebär att personer 18 - 84 år betalar patientavgift 250 kronor för alla avgiftsbelagda vårdkontakter oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten eller om vården ges inom primär- eller specialistvården.

Vid besök på akutsjukhusens akutmottagningar gäller fortsatt avgift 400 kronor.

 Barn och unga 0 - 17 år och personer över 85 år, berörs inte av avgiftsförändringen. Dessa personer är fortsatt avgiftsbefriade inom öppen vård, med undantag för barns besök på akutsjukhusens akutmottagningar där avgift 120 kronor fortsatt kommer att gälla.

 Observera, införandet av enhetstaxa avser endast förändring av avgiftsnivån för avgiftsbelagda vårdkontakter.

              ***********************************************

Infektionsmottagning - TIDSBOKAD

Infektionsmottagningen är numera endast tidsbokad. Ring mottagningssköterska, se nedan.

Vid misstänkt magsjuka eller vattkoppor ber vi dig alltid att kontakta mottagningen per telefon istället, 08-557 60 350, kl 8.00-17.00.

Mottagningssköterskan

Rådgivning och tidbokning , ring 08-557 60 350.

Öppettider

Mottagningen: mån-fre kl 08:00-17:00, helgfria vardagar
Receptionen: mån-fre kl 08:00-16:30

AVBOKA BESÖKSTID

Telefon: 08-557 60 350, telefonsvarare där du kan lämna återbud dygnet runt, följ knappval. Du kan även avboka via Mitt PTJ eller 1177.se.
OBS! Återbud ska lämnas 24 timmar före bokat besök annars debiteras avgift för uteblivet besök/sent återbud, gäller även barn och andra avgiftsbefriade besök. Avgift för uteblivet besök/sent återbud är 400 kronor fr o m 1 september 2020.

SMS-påminnelse måste läggas in manuellt i varje bokning - sker inte automatiskt - vi försöker lägga till den i bokningarna men säg gärna till extra om du verkligen vill ha den. Att sms-påminnelse inte har skickats är inget villkor för att makulera faktura.

 

 

När vårdcentralen är stängd hänvisar vi till Rosenlunds Närakut.

 

Vid akuta livshotande tillstånd ring 112.