Vård

Vi erbjuder:

1177.se Mina vårdkontakter

Via 1177.se Mina vårdkontakter kan du endast se din bokade besökstid eller avboka tid, välja/byta husläkare eller mottagning.

Vi hänvisar till vår chattfunktion Mitt PTJ för tidbokning hos läkare, distriktssköterska och psykosociala enheten. Psykosociala enhetens drop-in-videobesök bokas på 1177.se.

Boka tid

Besökstider bokar du via chatten Mitt PTJ (via app eller hemsida) eller per telefon med din husläkare eller distriktssköterska. För rådgivning, tidsbokning och receptförnyelse är du också välkommen att ringa mottagningssköterska. 
8.00-17.00.

Besök på vårdcentralen

Anmäl dig och betala patientavgiften i receptionen. Medtag och visa legitimation. Receptionen öppnar kl 07.50.

Patientavgifter - fr o m 1 april 2022 inför Region Stockholm enhetstaxa - dvs alla avgiftsbelagda besök på vårdcentralen kostar 250 kronor.

  • Läkarbesök 250 kr 
  • Besök hos distriktssköterska/mottagningssköterska 250 kr
  • Besök hos psykolog/kurator 250 kr
  • Barn och ungdom upp till 18 år samt 85 år fyllda avgiftsbefriat
  • Intyg och vaccinationer enl särskild prislista, ingår inte i högkostnadsskyddet

På vår mottagning gäller frikortet.

Högkostnadsskyddet för sjukvård är 1300 kr fr o m 2023-01-01.

För intyg och vaccinationer gäller andra taxor. För intyg och vaccinationer gäller inte frikort.

Uteblivet besök/sent återbud

Vid uteblivet besök debiteras vårdavgift. Detta gäller även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt. Avbokning måste ske senast 24 timmar innan planerat besök annars debiteras vårdavgift. Avgiften är 400 kr.