Den psykosociala mottagningen

OBS! Under rådande pandemi bokas alla besök per telefon eller via vår chatt Mitt PTJ. Besök kan ske på mottagningen eller via video.

NYHET! Den 5 januari 2021 startar vi en digital "drop-in-mottagning" där du via 1177.se kan boka ett besök per video, tisdag och torsdag. Videobesöket kostar 100 kronor, faktura skickas hem. Frikort gäller.


Av samma skäl har vi valt att begränsa antalet platser på gruppbehandlingar och föreläsningar till 5 personer. 

Du som är listad på Dalens vårdcentral är välkommen att boka tid till psykolog Helena Sjönvall och Anja Hallquist eller kurator Pernilla Gullberg. Anmäl dig i kassan när du kommer. Besök kostar 100 kr per gång, frikort gäller.

Du kan boka in ny- eller återbesök , mindfulness eller föreläsning via 1177 E-tjänster vid Dalens vårdcentral. Länk till bokningsbara tider. Du kan också boka tid via din läkare, via mottagningen 08-55760350 eller vår nya chatt Mitt PTJ.

Under rådande pandemi är våra drop-in-mottagningar inställda. Använd istället vår nya chatt Mitt PTJ för att komma i kontakt med oss, gå till startsidan för inloggning.

Vårdcentralen ansvarar för första linjens psykiatri, vilket innebär stödsamtal, bedömning och behandling av lätta till medelsvåra depressioner och ångesttillstånd samt kriser. Välkommen boka tid t ex om du känner nedstämdhet, oro, ångest, stress eller har sömnproblem. Besöket är 30 min och är en KBT-inriktad konsultation. Fokus är på att ringa in dina besvär, bedömning av vilka beteendeförändringar och verktyg som kan hjälpa dig ur problemen samt planering framåt.

 

Öppen mindfulness grupp

Måndagar kl 14:30-15:30

Upplevelsebaserade övningar. Öppen grupp, dvs du är välkommen att delta vid ett eller vid flera tillfällen. OBS! Begränsat antal platser.

Mindfulness kan vara ett effektivt sätt att hantera t.e.x. stress och oro. Det är ett förhållningssätt, ett verktyg för att bli varse om tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser i stunden och hur man tolkar och reagerar på dem. Att också stanna upp och uppmärksamma vad som förstärker ens beteenden. Mindfullness innebär bland annat att inte döma och värdera det som sker utan observera och beskriva.

 

F n inställd! Drop-in mottagning till psykolog eller kurator

Onsdagar kl 13.00-14.00 och torsdagar kl 9.00-10.30

Hit söker du dig för att få ett 30-minuter långt första- eller uppföljande samtal med kurator eller psykolog. Anmäl dig i receptionen, vi börjar boka tidigast kl 12.40 på onsdagar och 8.40 på torsdagar. OBS! Begränsat antal platser.

 

Föreläsningar  

Torsdagar kl 14.30-15.30

Anmäl dig via din behandlare eller via 1177. OBS! Begränsat antal platser.