Den psykosociala mottagningen

Besök bokas till vår psykosociala mottagning per telefon hos mottagningssköterska, tfn nr 08 55760350, kl 8-17, eller via Mitt PTJ (mobilt bank-ID, ladda ner app eller se vår hemsida) och starta ett ärende. Besök kan ske på mottagningen eller via video.

 

Barn och unga:

Vi tar inte emot akut psykiatriska ärenden. Vid akut behov hänvisas till BUP En väg in, vardagar kl 8.00-16.00, tfn nr 08-514 524 50. På kvällar, nätter och helger BUP Akutenhet, tfn nr 08-123 669 00.

 

Du som är listad på Dalens vårdcentral är välkommen att boka tid till psykolog Helena Sjönvall, kurator Pernilla Gullberg och psykolog Damir Brkic. Anmäl dig i kassan när du kommer. Besök kostar 250 kr per gång, frikort gäller. Besöksavgifter/frikort gäller också föreläsningar och gruppbehandling. 

 

Måndag-fredag kl 13.00-13.30

Video drop-in till det psykosociala teamet

Hit söker du dig för att få ett 30 minuter långt första- eller uppföljande samtal med pyskolog eller kurator. Dessa tider är reserverade och bokningsbara först samma dag. Du kan boka dem via 1177 Mina vårdkontakter, via mottagningssköterska tfn nr 08 55760350 eller genom att starta ett ärende på Mitt PTJ på morgonen. Videobesöket kostar 250 kronor, faktura skickas hem. Frikort gäller. 

 

 Fr o m 1 december 2021 erbjuder även verksamheten kontakt för barn och unga, 6-17 år, med psykisk ohälsa, se längre ner på sidan.

 

Vårdcentralen ansvarar för första linjens psykiatri, vilket innebär stödsamtal, bedömning och behandling av lätta till medelsvåra depressioner och ångesttillstånd samt kriser. Välkommen boka tid t ex om du känner nedstämdhet, oro, ångest, stress eller har sömnproblem. Besöket är 30 min och är en KBT-inriktad konsultation. Fokus är på att ringa in dina besvär, bedömning av vilka beteendeförändringar och verktyg som kan hjälpa dig ur problemen samt planering framåt.

 

                                          *****************************

                                     

Dalens psykosociala team erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för barn och ungdomar 6-17 år.

Verksamheten erbjuder hjälp i tidigt skede vid lindrigare till måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga. Du som är ung och du som är förälder till någon ung som mår psykiskt dåligt kan vända dig till oss vid symtom som: stress, nedstämdhet och ångest.

Vi arbetar med KBT och erbjuder 1-4 besök. Vid behov kan kortare behandlingsinsatser erbjudas (5-12 besök). Under våren 2022 kommer vi även att erbjuda föreläsningar och gruppbehandlingar.

Ring mottagningen, 08-557 60 350, eller kontakta oss via Mitt PTJ (app eller hemsidan) för en första initial bedömning.