Vårdgrannar

Barn och ungdomar

o BUP-akuten: tar emot barn och ungdomar under 18 år som bor i Stockholms län och behöver akut psykiatrisk hjälp på kvällar, nätter och helger. Du kan komma direkt till oss eller komma hit efter att ha blivit hänvisad via någon av våra lokala mottagningar eller BUP En väg in. Vi har även en telefonrådgivning dit du kan ringa för att få hjälp i den akuta situationen.
 Kvällar och nätter kl. 16.00–08.00 och på helger:
• 08-123 669 00

https://www.bup.se/kontakta-oss/bup-akuten/