Välkommen till vår äldremottagning!

På Dalens vårdcentral har vi en äldremottagning för dig som är 75 år eller äldre. Vi erbjuder dig bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner och individuell vårdplanering.

Telefonnummer: 073 914 60 92
Telefontid: Måndag-fredag kl 10-11

Alla besök på äldremottagningen är planerade, det vill säga du bokar en tid för att komma. Blir du akut sjuk ringer du i första hand mottagningen på Dalens vårdcentral på telefon: 08-557 603 50

Du kommer att kunna ringa ett telefonnummer och få tala med en distriktssköterska utan att gå via tonvalstelefon.

På äldremottagningen erbjuder vi:

  • Telefonrådgivning av distriktssköterska
  • Livsstilssamtal
  • Vårdplanering i hemmet
  • Hjälp vid diabetes
  • Genomgång av dina mediciner
  • Hjälp vid minnessvikt
  • Inkontinensrådgivning
  • Vi samarbetar med arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast