Tandhygienistbehandling

Tandhygienistens främsta uppgift är att arbeta förebyggande mot tandlossning och karies. Vid ett tandhygienistbesök gör vi en individuell plan över din munhälsa och ger dig en kostnadsberäkning. Du har möjlighet att få bedövning vid ditt besök. Regelbundna besök rekommenderas för en långsiktig god munhälsa.