Priser

Här finner du en lista på det pris som du som patient betalar för våra vanligaste åtgärder på Danderydstandläkarna.

Priserna i listan baseras på din nivå av högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet gäller under en tolvmånadersperiod när du som patient har fått åtgärder vars sammanlagda referenspris överstiger 3000 kr. Referenspriset fastställs av TLV och är det belopp försäkringskassan baserar sin ersättning på.

Du betalar direkt efter ditt besök med kort eller faktura.

Upp till 3000 kronor: Du betalar fullt pris.
*3001-15000 kronor: Du får 50 procent av referenspriset.
**Över 15000 kronor: Du får 85 procent av referenspriset.

Nr

Namn

Pris

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

950
518*
215**

112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 880
443*
136**
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 690
428*
244**
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 650
385*
200**
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1050
533*
170**
401 Tanduttagning, en tand 1650
1133*
770**
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4500
2778*
1572**
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1000
693*
477**
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 8100
5183*
3140**