Kurser & Grupper

 • Artrosskola för höft, knä och handartros
  För dig med  artros. Utbildning och träning
  Startar löpande under 2022. 

 • Bål och bäckenträningför mammor med barn
  För dig som har bäcken och/ eller ländryggsmärta efter graviditeten. (vilande)


 • Bålstabilitet för gravida
  För dig med rygg eller bäckensmärta under graviditeten.(vilande)


 • Bassängträning

         För dig med långvarig smärta  och belastningskäslighet

        Start löpande start under  HT -22 avslut i  december  8 tillfällen

 

 • Post covid-19 träning

         Grupper  alt individuell träning  under hösten 2022 beroende på efterfrågan

 • Handträningsgrupp
  För dig som har nedsatt rörlighet och funktion i händerna t.ex. pga. artros eller reumatisk diagnos
  Startar löpande under 2022

 • Huvudvärksskola
  För dig med spänningshuvudvärk och/eller migrän.
  Startar löpande (Vilande).

 • IBS-Skola
  Kostbehandling för patienter med IBS även kallat irritabel tarm, ballongmage, stressmage m.m.
  Startar löpande under 2022.
 • Mediyoga
  Medicinsk yoga för patienter med långvariga ryggbesvär, smärta i nacke, återkommande huvudvärk samt stressymptom. 
  Startar löpande under 2022.  Finns  platser  kvar  HT - 22
 • Osteoporos
  För dig med osteoporos/benskörhet. Leds av sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist.
  Startar löpande under (Vilande pga låg efterfrågan).

 • Neurologigrupp
  För dig med svårigheter i vardagen med bla. parkinsondiagnos.
  Pågående 

 • Fallprevention
  Försläsningar och Cirkelträning för dig som är 65+ och har blivit rekommenderad av din behandlare att medverka. 
  HT -22 
 • Hälsosam mat
  Stöd och undervisning för dig som vill gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt.
  Startar löpande under 2022.