Josefin

Leg. Arbetsterapeut vid Lunds universitet 2013.

Jag har sedan 2014 arbetat inom primärvård. Jag jobbar med handrehabilitering, hemrehabilitering samt har stort intresse av stresshantering

  • Hälsoarbete för en bättre livsstil 7,5 hp. via Linnéuniversitet 2016.