Kristina

Leg. Arbetsterapeut, examen vid Karolinska Institutet Huddinge,  2015.

Kristina är utbildad till legitimerad arbetsterapeut. Hon arbetar främst inom hemrehabilitering men har även utbildning inom handrehabilitering samt stötvågsbehandling. Hon har även arbetat med inneligganderehabilitering.