Veronica (föräldraledig)

Leg. Arbetsterapeut, Lunds Universitet. Tog examen 2009.

Jag arbetade under en period på Daglig verksamhet för personer som omfattas av LSS men har de senaste åren jobbat inom primärvårdsrehab med framför allt handpatienter och hemrehabilitering.


Jag har efter utbildningen gått kurser i bland annat handrehabilitering och ortostillverkning, arbetsförmågebedömningar och stötvågsbehandling. ( För närvarande föräldraledig)