Anna

  • Leg. Fysioteraput Examen vid Luleå tekniska universitet 2014,
  • Magisterexamen vid Högskolan Dalarna 2020
  • Specialist  i Ortopedisk manuell terapi  (OMT)

Vidareutbildad inom:

  • OMT steg 1,steg 2 och Steg  3
  • Akupunktur
  • Stötvågsbehandling
  • Tejpning med kinesiologitape
  • Pilates

 Sedan examen har jag främst arbetat med primärvårdsrehabilitering. Framför allt är det den stora variationen av orsaker till smärta i rörelseapparaten och dess rehabilitering som intresserar mig.

Jag har många års erfarenhet av träning och idrott samt rehabilitering för gymnaster.

Jag brinner för OMT (ortopedisk manuell terapi) vilket innebär att jag diagnostiserar problem från det neuro-muskulo-skelettala rörelsesystemet och behandlar besvären manuellt samt med individuella rehabiliteringsprogram för att minska smärta.