Johanna

5 år  erfarenhet  av Primärvårdsrehabilitering.

Jobbar på mottagningen och  även inom  hemrehabiliteringen