Elin (föräldraledig)

Fysioterapeutexamen från Karolinska Institutet

Efter utbildningen har jag varit verksam inom primärvården. Har även vidareutbildat mig inom idrottsmedicin, smärta/akupunktur samt ortopedisk manuell terapi (OMT). För tillfället läser jag en masterutbildning i OMT vid Luleå universitet vilket motsvarar en steg 3 OMT examen.

Utöver sin fysioterapeutiska utbildning har hon även en danspedagogisk utbildning från Dans- och Cirkushögskolan samt en lång bakgrund inom dansen. Elin är van att på ett pedagogiskt sätt förklara och få sina patienter att förstå sin skada.

Utbildning:

  • Fysioterapeut, Karolinska Institutet
  • Idrottsmedicin samt ett flertal kurser inom detta tex löpstegsanalys, axelskador, knäskador osv
  • Ortopedisk Manuell Terapi – läser för tillfället en master/specialistutbildning inom detta
  • Akupunktur och smärtfysiologi
  • TIPPA (Testinstrument för profil av fysisk förmåga)
  • Danspedagog, Dans och Cirkushögskolan