Fredrik

Fysioterapeutexamen vid Karolinska Institutet 2014

Mina intressen är framförallt idrott, träning och motion. Jag anser att det är viktigt att skapa en förståelse för patientens besvär samt ge dem de rätta verktygen att komma tillbaka till den nivån de önskar så snart som möjligt.