Astma/KOL- och allergimottagning

Här träffar du vår specialistutbildade sjuksköterska Frida inom astma/KOL för bedömning och uppföljning. Vård och behandling sker i samråd med din läkare.