Sjuksköterska sätter plåster på patients arm

Distriktssköterska/sjuksköterska

Du kan besöka distriktssköterska och sjuksköterska för:

 • Omläggning av sår
 • Blodtryckskontroller
 • Hudutslag
 • Injektioner
 • Suturtagning
 • Kost- och hälsorådgivning
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Diabeteskontroller
 • FYSS FaR
 • Tobaksavvänjning
 • Inkontinenshjälpmedel


Boka besök på telefon 0303-977 70

Vi har även en äldretelefon där ni som är 75+ kan ringa till oss lätt och få prata med en äldresköterska, den är öppen på tisdagar och torsdagar mellan 13:30 - 14:30!

Telefonnummer: 0707-681437.

Här jobbar:

Anne-Catrine

Distriktssköterska

Lotta

Sjuksköterska

Lena

Sjuksköterska