Psykolog

Hos oss träffar du som söker för psykisk ohälsa i första hand en psykolog för snabb bedömning. Vi tar emot dig som söker för bland annat: Nedstämdhet Ångest och oro Stress Sömnbesvär Kriser Vid bedömningstillfället erbjuds du som patient möjlighet att lämna prover på labb för att utesluta kroppsliga orsaker eller bidragande faktorer till din psykiska ohälsa. Vid avvikande provsvar, behov av medicinering eller ytterligare bedömning kan läkare snabbt kopplas in i ärendet i samråd med psykolog.

Samtalsmottagning

På psykologmottagningen erbjuder vi korttidsbehandling i form av flertalet olika metoder - bland annat PDT och KBT och det är din psykolog som bedömer vilken metod du kommer vara bäst hjälpt utav. Sedan mars 2021 finns även möjlighet att få behandling med hjälp av internetbaserad KBT (iKBT). Detta sker digitalt via mobil, surfplatta eller dator. Du kan läsa mer om de olika terapimetoderna här.

Vår förhoppning är att öka tillgängligheten, korta väntetiden till en första psykologisk och medicinsk bedömning samt försäkra oss om att våra patienter får träffa rätt vårdpersonal.

Såhär går det till när du söker hjälp för psykisk ohälsa på Alepraktiken:

  1. Du kontaktar vårdcentralen via 1177, vår app Mitt PTJ eller på telefon 0303 – 977 70. Här kommer du i kontakt med sjuksköterska eller direkt med psykolog.

  2. Psykologen avgör om du är aktuell för fortsatt bedömning eller om du ska vända dig till annan vårdgivare.

  3. Du blir uppringd eller kallad på bedömningssamtal där du får samtala med psykolog, fylla i skattningsformulär samt ta prover på labb.

  4. Du erbjuds relevant behandling, antingen i form av samtalskontakt eller genom iKBT.

I vissa fall kan det framkomma under bedömningssamtalet att dina bekymmer behöver behandlas annorstädes och då hänvisas du vidare/blir remitterad av oss till andra vårdgivare. Se kontaktuppgifter till dessa längre ned på sidan.

 

Information om psykisk ohälsa

DEPRESSION

Du kan ha fått en depression om du känner dig nedstämd, trött och orkeslös under en längre period, och har tappat lusten även till sådant som du brukar tycka om att göra. Då kan du behöva hjälp för att må bättre. De allra flesta blir bättre redan efter några veckor med rätt behandling.

ÅNGEST OCH ORO

Ångest är rädsla eller oro som känns i kroppen. Det är obehagligt men inte farligt att ha ångest. Det finns olika sätt att hantera ångest, och saker du kan göra själv för att må bättre. Det finns även behandling som hjälper. 

STRESS

Att uppleva stress är en del av livet. Alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt med återhämtning och vila. Det finns många saker du kan göra för att motverka stress.

SÖMNBESVÄR

Det är vanligt med sömnsvårigheter. Oftast är det inget du behöver oroa dig för. Det är inte farligt att då och då ha en natt när du får för lite sömn. Men om du sover för lite natt efter natt, blir trött, mår dåligt och fungerar sämre i vardagen, kan du behöva hjälp med att få bättre sömn.

KRIS

De allra flesta hamnar någon gång i en kris. Kriser kan komma plötsligt eller på grund av något som har pågått under en längre tid. En kris går alltid över, även om det kan ta tid. Ibland kan du behöva stöd eller hjälp att bearbeta dina upplevelser.

Externa vårdgivare och hjälporganisationer

Externa vårdgivare och hjälporganisationer


BRIS

Barnens rätt i samhället, för dig som är under 18 år och behöver någon att prata med via telefon, chatt eller mejl.
116 111
www.bris.se

BRIS Vuxentelefon

Stöd och information kring frågor som rör barn.
077 - 150 50 50
https://www.bris.se/for-vuxna/start

Diakon/kurator i Ale

Kris- och sorgebearbetning. Samtalsstöd i svåra livssituationer. Stöd i juridiska frågor.
0707 - 30 19 14
https://www.svenskakyrkan.se/nodinge

Droger och missbruk

Stöd vid missbruk samt anonym rådgivning.
0303 - 37 12 84

Stöd och information kring droger både som anhörig och drabbad hittar du på:
https://droghjalpen.se
https://www.aa.se
https://www.navastra.org

Familjehuset

Föräldrarådgivning/stöd för familjer med barn upp till 21 år.
0303 - 70 37 53
https://www.ale.se/omsorg--hjalp/familj-barn-och-unga/stod-till-familjen/verksamheter-for-hjalp-och-stod-till-familjen/familjehuset.html

Familjerådgivning Kungälv/Ale

För par som har problem i sin relation och önskar samtalsstöd.
0303 - 23 91 00
https://www.ale.se/omsorg--hjalp/familj-barn-och-unga/stod-till-familjen/verksamheter-for-hjalp-och-stod-till-familjen/familjeradgivning.html

Jourhavande medmänniska

Ibland behöver du prata om dina upplevelser, tankar och känslor med någon som lyssnar. För dig som söker medmänskligt stöd på natten. Du kan även chatta med jourhavande medmänniska.
08 - 702 16 80
www.jourhavande-medmanniska.se

Krismottagningen för kvinnor Ale

Rådgivning, stöd och krissamtal för kvinnor.
0303 - 23 90 71
https://www.ale.se/omsorg--hjalp/akut-hjalp/vald-i-nara-relationer.html

Krismottagningen för män Ale

Rådgivning, stöd och krissamtal för män.
0303 - 23 90 70
https://www.ale.se/omsorg--hjalp/akut-hjalp/vald-i-nara-relationer.html

Kvinnofridslinjen

Anonym stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna att ringa. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.
020 - 50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Mansjouren

Mansjouren tar emot samtal från hela Sverige. Till dig som behöver prata om relationer, framtid, jobb, barn eller ekonomi. Kommer du inte fram så kopplas du vidare till en telefonsvarare, och kan bli uppringd om du vill det.
08 - 30 30 20
www.mansjouren.se

Mottagning unga vuxna (MUX)

Psykisk ohälsa, terapi, stödsamtal, rådgivning, par- och familjesamtal, 18 - 28 år.
031 - 345 03 10
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/mottagning-unga-vuxna

Svenska kyrkan

Här kan du får stöd via telefon, chatt eller e-mail.
https://www.svenskakyrkan.se/samtalsstod

Ungdomsmottagningen Ale

Råd och samtal för killar och tjejer mellan 13 - 24 år.
010 - 473 38 70
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/ungdomsmottagning/hitta-mottagning/ale/ale-ungdomsmottagning