Välkommen till Alepraktiken

Här hjälper vi dig och tar hand om dig när du är sjuk, har skadat dig eller upplever ohälsa. Vi ser till dig och dina behov i alla livets faser, från barndom till ålderdom.

Välkommen till Alepraktiken

Lista dig hos oss

Lista dig hos oss

1177

Till MittPTJ

Kontakta oss via Mitt PTJ

Länk till Mitt PTJ

Via telefon

Kontakta oss via telefon

Äldretelefon

För ni som är 75+ så har vi en äldretelefon dit ni lätt kan ringa för att få prata med en äldresköterska, telefonlinjen är öppen tisdagar och torsdagar kl. 13:30-14:30. Telefonnummer: 0707-681437.

Tidsbokning

För att boka en tidsbeställd tid för besök hos läkare eller sjuksköterska ringer du till våra sjuksköterskor på telefon 0303-977 70 eller kontaktar oss via chattfunktionen MITTPTJ. Vår telefon öppnar 08.00 varje dag.

BVC

Telefon 0303-977 70 (knappval 5). Bokade tider enligt överenskommelse.

Jourcentralen

När vårdcentralen är stängd hänvisar vi till Kungälvs Jourcentral på Kungälvs sjukhus. Deras öppetider är:
Måndag - Fredag: 17:00-22:00
Lördag - Söndag 10:00-16:00
Du kan även komma i kontakt med dem på telefonnummer: 0303-98024.

Info om covid-19 vaccination

Information ang covid-19 vaccination

Vaccination för v.39:

MÅNDAG 27/9: För er som fick vaccin 11/8 är välkomna för er andra dos på måndag 27/9 på drop-in mellan 14-16 i församlingshemmet.

Mellan 17-19 är det drop in för dos 1 och dos 2 med pfizers vaccin.

TORSDAG 30/9: För er som fick vaccin 14/8 är välkomna för er andra dos på torsdag 30/9 på drop-in mellan 14-19 i församlingshemmet.

OBS!! All vaccination sker i församlingshemmet. ( gamla kilandavägen 17 )

OBS!! Vaccination kan ej bokas via MITTPTJ utan endast via denna länk.

Info om Provtagning

Provtagning

Du som är listad hos oss kan besöka vårt laboratorium för provtagning.

Öppettider för provtagning av Corona:

Måndag - fredag: 08:15-08:45.

OBS! Detta är inte testning inför resor. Endast provtagning vid symtom eller smittspårning.

Provtagning för covid-19 sker vid vårdcentralens parkering i den blåa boden, tänk på att hålla minst 1 meters avstånd i kön. KOM INTE IN PÅ VÅRDCENTRALEN.

 

Öppettider LAB (drop in mottagning)

Måndag-fredag: 07:30-12:00.

OBS!! Tänk på att komma innan en stund innan labbet stänger för att vi ska kunna garantera dig att proverna hinner tas innan dem åker iväg.

Biobanksverige 

Vissa prover sparas enligt biobankslagen. Biobankslagen säger att du som patient ska informeras och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och för vilka ändamål de får användas. Mer information om biobankslagen finns att läsa på deras hemsida:
http://www.biobanksverige.se/

Rubrik till mottagningar

Vårt erbjudande

Nedan kan du läsa mer om vårt erbjudande gällande Drop-in, Lättakut, Läkare, Distriktssköterska/sjuksköterska, Astma/KOL- och allergimottagning, Diabetesmottagning, Hypertonimottagning, Psykolog, Vaccinationsmottagning, Barnavårdscentral, Administration

Mottagningar

Läkare

Här jobbar:

Annika Rydell
Specialistläkare i allmänmedicin

Carina Hedström
Specialistläkare i allmänmedicin

Mika Evert
Specialistläkare i allmänmedicin

Sara Cesarini
ST-läkare

Tina Holmberg
Specialistläkare i allmänmedicin & Verksamhetschef

Johanna Norström
ST-läkare

Anders Simonsson
ST-läkare

Hassan Esmailzadah
ST-läkare

David Sundemo
ST-läkare

Emma Wahlström
AT-läkare

Distriktssköterska/sjuksköterska

Du kan besöka distriktssköterska och sjuksköterska för:

 • Omläggning av sår
 • Blodtryckskontroller
 • Hudutslag
 • Injektioner
 • Suturtagning
 • Kost- och hälsorådgivning
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Diabeteskontroller
 • FYSS FaR
 • Tobaksavvänjning
 • Inkontinenshjälpmedel

Boka besök på telefon 0303-977 70

Vi har även en äldretelefon där ni som är 75+ kan ringa till oss lätt och få prata med en äldresköterska, den är öppen på tisdagar och torsdagar mellan 13:30 - 14:30!

Telefonnummer: 0707-681437.

Här jobbar:

Anne-Catrine 
Distriktssköterska

Lotta
Sjuksköterska

Lena 
Sjuksköterska

Frida 
Sjuksköterska

Lisa 
Sjuksköterska

Anna 
Sjuksköterska

Alexandra 
Sjuksköterska

Ankie 
Undersköterska

Malin
Undersköterska

Astma/KOL- och allergimottagning

Här träffar du en specialistutbildad sjuksköterska inom astma/KOL för bedömning och uppföljning.

Vård och behandling sker i samråd med din läkare.

Diabetesmottagning

Sjuksköterska
Lena Johansson Citraro

Patientavgifter

Patientavgifter

Läkarbesök                                                               100 kr
Hembesök läkare                                                   200 kr
Psykologbesök                                                       50 kr
Distrikts-/Sjuksköterska                                        50 kr
Provtagning                                                               50 kr
Influensavaccin (65+ och riskgrupper)               100 kr
Vaccination BVC                                                   kostnadsfri
TBE (FSME-IMMUN Vuxen)                               320 kr
TBE (FSME-IMMUN Junior)                               310 kr
Hepatit A+B (Twinrix Vuxen 1,0 ml)                    510 kr
Hepatit A+B (Twinrix Pediatric 0,5 ml)                410 kr
Hepatit A (Vaqta 50 E vuxen)                             410 kr
Hepatit A (Vaqta 25 E barn)                               360 kr
Drifteri, stelkramp, kikhosta & poolio (Boostrix)  390 kr
Pneumokocker (Pneumovax)                             380 kr
Pneumokocker (Prevenar)                                 680 kr
Uppdaterad 190101/CN

 

 

Läkarintyg vuxna/barn avgift enligt särskild lista från VGregionen, se:
Intygskostnad

Telefonrådgivning, sjukvård till barn och ungdomar t o m 19 år samt personer som fyllt 85 år är kostnadsfri.

Högkostnadsskydd - frikort

När du betalat 1150 kr i patientavgifter under en 12-månaders period får du frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av de 12 månaderna. Du ska själv bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts.

Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud, debiteras du ordinarie patientavgift plus faktureringsavgift 50 kr. Detta gäller samtliga patienter, barn och vuxna. Avbokning skall göras senast dagen innan.

 • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
 • Frikort gäller inte som betalning vid uteblivet besök.

Mer information finns på Västra Götalandsregionens hemsida.